Universum

Share

Älskade och hatade miljonprogrammet.

Season 1, Ep. 9

Miljonprogrammet väcker idag blandade känslor, och eftervärldens dom har fallit hårt över en av Sveriges största sociala satsningar. I detta avsnitt diskuterar Berättarministeriets generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten och arkitekten och forskaren Tor Lindstrand idéerna och idealen bakom miljonprogrammet och varför dess arkitektur blivit så kontroversiell. Följ med oss på en resa som sträcker sig över 60 år och som kommit att starkt forma det Sverige vi lever i idag.

More Episodes