Share

Universum

Podden som är nyfiken på framtidens samhälle och människorna som skapar det. Vi pratar om mod, kreativitet, kritiskt tänkande, berättande och lusten att lära.

Berättarministeriets universum är poddensom är nyfiken på framtidens samhälle och människorna som skapar det.Poddenär ett pågående samtal om mod, empati, kreativitet, kritiskt tänkande, berättande och lusten att lära och