UI seminars

Share

Lärdomar från Moskva

Hur ska man förstå och handskas med Ryssland? Hur ser framtidens Ryssland ut? I det här avsnittet av UI seminars, bjöd vi in samtliga sex nu levande tidigare svenska Moskva-ambassadörer för att reflektera över Ryssland utifrån sina erfarenheter som sändebud i Moskva.

 

Medverkande:

Örjan Berner, Sveriges ambassadör i Moskva 1989–1994

Sven Hirdman, Sveriges ambassadör i Moskva 1994–2004

Johan Molander, Sveriges ambassadör i Moskva 2004–2008

Tomas Bertelman, Sveriges ambassadör i Moskva 2008–2012

Veronika Bard, Sveriges ambassadör i Moskva 2012–2015

Peter Ericson, Sveriges ambassadör i Moskva 2015–2019

 

Moderator:

Fredrik Löjdquist, chef vid Centrum för Östeuropastudier (SCEEUS)

 

Det här seminariet genomfördes i samarbete med Kulturhuset och ägde rum den 9 maj 2022. 

 

Läs mer om seminariet här.

More Episodes