Share

U-sagt

Kunnskapspåfyll for deg som jobber i helse- og omsorgstjenestene, fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester


Latest episode

 • 5. Hvordan skape gode tjenester til personer med utviklingshemming?

  29:19
  Denne gangen tar vi en prat med Rikke Torgersen og Siv Bjønnum som jobber i USHT Innlandet (Hedemark) og Vestland (Hordaland). Tema er om personer med utviklingshemming, og hvordan skape gode tjenester ved hjelpe av CRPD og veilederen som styringsverktøy. Samt hvor viktig holdningsendringen i samfunnet og tjenestene er. Vi må bevege oss fra et helsehjelps-perspektiv til et rettighets-perspektiv. CRPD utfordrer oss til å få til medvirkning på ordentlig i praksis.Har du tilbakemelding? Gi oss din mening her: https://forms.office.com/e/wNka92gGWU?origin=lprLink

More episodes

View all episodes

 • 4. Hva betyr det å bo trygt hjemme? - Fra et filosofisk perspektiv

  25:05
  I denne episoden vil vi filosofere litt over hva det betyr å bo trygt hjemme. i 2023 kom den nye reformen "Bu trygt heime- Fellesskap og meistring". Reformen er utarbeidet i et samarbeid mellom 6 departement og den representerer en samlet innsats for et mer aldersvennlig samfunn. Målet er at eldre skal kunne bo trygt hjemme lenger, og at behovet for helsetjenester blir utsatt. Reformen har fire innsatsområder: Levende lokalsamfunn, kompetente og myndiggjorte medarbeidere, trygghet for brukere og støtte til pårørende, og ikke minst boligtilpasning og -planlegging. Helsedirektoratet har i år gitt USHT som oppdrag blant annet å bistå kommunene med arbeidet med denne reformen. Hvordan vi velger å løse dette er opp til hvert enkelt USHT, og det vil bli synlig i handlingsplanene som etter hvert kan finnes på nettsiden vår.Sigvart Midling-Hansen er utdannet filosof og teknolog, og han arbeider nå som rådgiver i helse-,omsorg og mestringssektoren i Lørenskog kommune og i USHT Akershus. Han har mange tanker om hva det kan bety å bo trygt hjemme, og det skal vi høre litt om nå.
 • 3.2. Pasientsikkerhetskonferansen 2023

  42:45
  Pasientsikkerhetskonferansen 2023 som ble avholdt på The Qube på Gardermoen med over 1200 deltakere og U-sagt var tilstede! Her vil vi høre fra ulike kommuner, forsker og ikke minst avdelingsdirektøren i Helsedirektoratet om pasientsikkerhet, og hvordan man jobber ute i tjenestene.Denne delen av spesialutgaven vil dere høre Svetlana Ssanova og Camilla T. Kristensen fra Asker kommune, Eivind Bjørnstad fra USHT Viken (Østfold) og avslutter episoden med avdelingsdirektør for kommunale helse- og omsorgstjenester i Helsedirektoratet., Helga Katharina Haug.Vi evaluerer podkasten og vi ønsker din meningen. Svar på noen få spørsmål her: https://forms.office.com/e/wNka92gGWU?origin=lprLinkPå forhånd takk!
 • 3.1. Pasientsikkerhetskonferansen 2023

  45:06
  Pasientsikkerhetskonferansen 2023 som ble avholdt på The Qube på Gardermoen med over 1200 deltakere og U-sagt var tilstede! Her vil vi høre fra ulike kommuner, forsker og ikke minst avdelingsdirektøren i Helsedirektoratet om pasientsikkerhet, og hvordan man jobber ute i tjenestene.I denne delen av spesialutgaven vil vi høre Miljana Scekic Kljajic fra Ullensaker kommer, Line Ek Andreassen og Nadine Mielke fra USHT Viken (Buskerud), Elisabeth Huseby fra Helse-Vest og avslutte med, forsker og professor Jeffrey Braithwaite fra Australia.Vi evaluerer podkasten og vi ønsker din meningen. Svar på noen få spørsmål her: https://forms.office.com/e/wNka92gGWU?origin=lprLinkPå forhånd takk!
 • 2. Er vi gode nok i observasjonskompetanse? Del 2

  26:29
  I denne episoden har vi med oss Patrick Bode Sjøgren-Schultz fra USHT Akershus.  Vi tar for oss temaet observasjonskompetanse og handlingsberedskap og hvorfor dette er viktig i kommunehelsetjenesten. Vi vil se på verktøy og metoder som kan brukes for å få en mer systematisk tilnærming i hverdagsobservasjonene, og som dermed kan bidra til helhetlig tjenester. Vi vil i del 2 snakke om hvordan man kan øke kunnskapen i virksomheten eller avdelingen, og hva som kan bidra til en lærende organisasjon.Les mer her om KlinObs kommune: https://www.utviklingssenter.no/klinobskommuneForskning fra Johns Hopkins University "Low Dose, High Frequency: A Learning Approach to Improve Health Workforce Competence, Confidence, and Performance".
 • 2. Er vi gode nok i observasjonskompetanse? Del 1

  22:51
  I denne episoden har vi med oss Patrick Bode Sjøgren-Schultz fra USHT Akershus.  Vi tar for oss temaet observasjonskompetanse og handlingsberedskap og hvorfor dette er viktig i kommunehelsetjenesten. Vi vil se på verktøy og metoder som kan brukes for å få en mer systematisk tilnærming i hverdagsobservasjonene, og som dermed kan bidra til helhetlig tjenester. Vi vil i del 2 snakke om hvordan man kan øke kunnskapen i virksomheten eller avdelingen, og hva som kan bidra til en lærende organisasjon.Les mer her om KlinObs kommune: https://www.utviklingssenter.no/klinobskommuneForskning fra Johns Hopkins University "Low Dose, High Frequency: A Learning Approach to Improve Health Workforce Competence, Confidence, and Performance".
 • 1. Hva er egentlig et Utviklingssenter?

  13:49
  I denne episoden av U-sagt, tar vi deg med inn i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) sin verden, hvor det å heve kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene i Norge spiller en viktig rolle. Vi utforsker hvordan USHT jobber for å oppfylle sitt samfunnsoppdrag, og hvordan sentrene kan bidra til å skape bedre tjenester i kommunene.