Tyskern og Tilflyttern

del

Lasse Jakobsen - Veteran, slankeoperert og ute av skapet

Ep. 49

I tidligere episoder har vi sporadisk vært innom alt fra norsk krigføring i utlandet, homofili og overvekt. Hvem bedre kunne vi hatt som gjest, enn Lasse Jakobsen? Fra å bli slankeoperert og å miste halve sin egen kroppsvekt, krigsføring i Lebanon og under Balkankrigen, til nå i nyere tid å komme ut av skapet som homofil i voksen alder.