אגדות אמיתיות

Share

אמי נתר מחשבת את מרקם היקום

Season 3, Ep. 7

האגדה על המתמטיקאית שאפילו איינשטיין פנה אליה כשהיה צריך קצת עזרה בחשבון

More Episodes