Share

cover art for Live fra Arendalsuka: Bibelen - både umistelig og utålelig?

Tore og Tarjei

Live fra Arendalsuka: Bibelen - både umistelig og utålelig?

Under Arendalsuka inviterte Tore og Tarjei biskop Stein Reinertsen og historieprofessor Helje Kringlebotn Sødal til en samtale om Bibelens betydning både i folks personlige liv og i det norske samfunnet før og nå.

More episodes

View all episodes

 • Northugs juksebegravelse, norsk palestinavennskap - og hva er sunn kristen kriseforståelse?

  34:12
  VGTV fikk leie Veste Frikirke i Oslo til å spille inn programmet «Takk for alt, Petter Northug». Hvilke dilemmaer står menigheter og organisasjoner overfor med utleie? Vi snakker også om den norske anerkjennelsen av Palestina som stat og om behov for omstrukturering i Kristen-Norge.
 • Eurovision-bråk, kristen nasjonalfeiring og hvordan bør pinsen feires?

  28:31
  Hva forteller konfliktene rundt årets Eurovision i Malmö? Og hva forteller noen av bidragene om europeiske verdier i 2024? Vi snakker også om kristent verdigrunnlag som preger 17. mai - og hvor det blir av pinsefeiringen.
 • Hvilken musikk passer i kirken? Og betyr det noe om søndagsskolen er luthersk?

  31:02
  De siste ukers musikkdebatt i Dagen har for noen vært gjensyn med gamle kjepphester, for andre har det vært en nyoppdagelse. Hva forteller musikksyn om teologi? Vi snakker også om trosopplæringsopplegget Awana etter at en professor hevdet at dette ikke er preget av luthersk kristendomsforståelse. Dessuten deler Tarjei inntrykk om fra Nordiske Mediedager, blant annet om journalisters paradoksale forståelse av moral.
 • Ottosens overgang, kjønnsundervisning i skolen og 25 år siden kirkelig oppbrudd

  34:49
  Espen Ottosen slutter som informasjonsleder i Misjonssambandet etter over 20 år. Hva handler konflikten om? Vi snakker også om Mannsutvalgets rapport, kjønnsteori i skolens lærebøker - og om noen markante prester som forlot Den norske kirke i 1999.
 • Derfor er det innvandrere som redder kirken i Norge

  26:26
  En stadig større andel av norske kristne er folk med bakgrunn fra andre land. Hva gjør det med kristenheten her i landet? Både Tore og Tarjei har nylig deltatt på konferanser om internasjonal misjon hvor dette blir drøftet. Vi snakker også om den foreslåtte utvidelsen av abortloven og hvordan det står til med det kristne engasjementet i denne saken.
 • Misjonærbarn, varslinger og nye misjonærer

  35:42
  Gunnar Bråthen ser tilbake på et knapt år som generalsekretær, og han ser frem til at Misjonssambandet skal åpne nye misjonsfelt. Han gleder seg over fellesskapet på bedehuset, men tror ikke bedehuset får samme kontaktflate som Den norske kirke.
 • Bjørn Eidsvåg, frelse og fortapelse

  28:08
  Tore Hjalmar forteller fra sitt gudstjenesteraid første påskedag, hvor han var innom seks ulike menigheter for å lodde stemningen denne spesielle dagen. Blant sakene som har engasjert Dagens lesere mest den siste uken er Bjørn Eidsvågs uttalelser om helvete under konserten i anledning hans 70-årsdag. Hva er dette engasjementet et uttrykk for, lurer Tore og Tarjei på.
 • Hva kan norske kristne lære av svensk sekularisering?

  30:48
  Den svenske teologen Olof Edsinger forklarer hvorfor han går inn i debatter som kristne ledere helst vil unngå. Og han sier en del om hvilke muligheter han ser for å drive kristen formidling i en kultur der mange vet svært lite om kristen tro. Edsinger jobber som generalsekretær i Svenska Evangeliska Alliansen.