Share

Tillväxt, vad är det?

Berättelser, baserade på verkliga händelser, som utmanar existerande föreställningar om tillväxt.

Berättelser, baserade på verkliga händelser, som utforskar tre underliggande logiker som genom sin inneboende dynamik både kan vårda och urholka relationer och i förlängningen leda till ett systems slutgiltiga kollaps:Ke