Ti teser om ungdommen

Ungdom har forskjellig utgangspunkt, de har foreldre med ulike ressurser, og de vokser opp i lokalsamfunn med helt ulike særpreg. Dette har betydning for hvordan de møter samtiden og hvordan samtiden preger dem. I denne podkastserien belyser Professor Willy Pedersen og Instituttdirektør Guro Ødegårdbelyses ulike sider av ungdomslivet i samtale med noen av Norges fremste forskere på sitt felt. De har alle bidratt i boken Ungdommen.


Podkasten er produsert av OsloMet og redigert av Kevin Khuong Nguyen.


Les mer på https://www.oslomet.no/om/nova/ungdomsforskning-30