Terveys Edellä

Share

3.2. Miksi työyhteisön onnellisuus on yksilön kannalta tärkeää?

Season 2, Ep. 3
Mitä empatia ja ystävällisyys tarkoittavat työyhteisössä? Työhyvinvoinnista on tullut yhä merkittävämpi osa yksilön terveyttä. Koska työssä vietetään suurin osa ajasta, on tärkeää, että työyhteisö voi hyvin ja ihmiset kokevat olevansa siellä onnellisia. Työn henkinen kuormittavuus on kasvanut entisestään, kun lähes kaikilla aloilla on jatkuva tulospaine ja kiire. Mielenterveydelliset ongelmat ovat kasvussa ja työssäuupuminen yleistä. Työpaikkaa ei voi aina heti vaihtaa, eikä hyvän työpaikan löytäminen ole kovin helppoa. Mitä siis kuuluu onnelliseen työyhteisöön? Sanna ja Outi keskustelevat työyhteisön onnellisuuteen liittyvistä tekijöistä. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy

More Episodes