Telegram Journalistik Råmaterial

Share

Peter LeMarc

Intervjun med Peter LeMarc gjordes av Martin Röshammar i mitten av augusti 2012. LeMarc var då aktuell med skivan En svag doft av skymning. Intervjun skulle ha gjorts på ett fik i Bagarmossens centrum, men fiket var stängt och istället bjöd Trollhättans stolthet reportern på en dubbel rågmacka hemma i villan, ett par minuter därifrån. Lunchporträttet publicerades i tidningen Fokus den 31 augusti 2012. www.telegramjournalistik.com www.facebook.com/telegramforlag www.facebook.com/TelegramStudios