Tanssistudio

Share

Jakso 14: Kiusaaminen

Ep. 14

Tämän päivän jaksossa Effiina ja Saara keskustelevat kiusaamisesta jakaen samalla omia kokemuksiaan. Helppo aihehan ei ole kyseessä, joten jaksossa saattaa pudota kyynel jos toinenkin.


Kiusaaminen on henkistä väkivaltaa, jota ilmenee kaikissa ikäluokissa. Kiusaamisen muodot vaihtelevat ja erityisesti aikuisten keskuudessa niitä voi olla vaikea tunnistaa. Kiusatuksi tuleminen on aina henkilökohtainen kokemus ja jokaiselle kiusatulle on tärkeää tulla kuulluksi ja ymmärretyksi – tärkeintä on siis se, miten kiusattu itse kokee tilanteen eikä se, miten tai mistä syystä häntä kiusataan. Huom, tarkennan: kiusaaminen ei ole koskaan kiusatun vika ja kiusaaminen on juuri niin pahaa, kuin kiusattu itse sen kokee.


Henkilö, jolla on tarvetta kiusata, haluaa aina käyttää valtaa. Hän on tunnistanut kiusattavan häpeäpisteet eli heikot kohdat, joista saa keinon käyttää henkistä väkivaltaa tätä kohtaan. Kiusaajan toiminnan taustalla voi olla monia tekijöitä, kuten esimerkiksi heikko itsetunto, pätemisen tarve, mielenterveysongelmia tai kykenemättömyys empatiaan.


Kaikilla meistä on yksilöllinen henkinen kipukynnys. Joillekin kiusatuille syntyy loppuelämän kestäviä traumoja kiusaamisesta, kun taas toiset selviävät kiusaamisesta helpommin. Vahva tukiverkko sekä kiusaamiseen puuttuminen ovat tärkeimpiä keinoja, joilla kiusattua voi auttaa.

Jos kiusattu jää täysin yksin eikä tule koskaan kenenkään nähdyksi ja huomioiduksi, se voi pitkään jatkuessaan johtaa masennukseen ja syrjäytymiseen.


Kiusaamisen jättämiin jälkiin voi saada apua esimerkiksi psykoterapiasta, vaikka kiusaamisesta olisi kulunut vuosia. Keskeistä traumojen hoidossa on, että kiusattu tulee kuulluksi ja ymmärretyksi kokemuksensa kanssa, ja että hänet otetaan todesta.


Jos koet, että sinua kiusataan oppilaitoksessa, työpaikalla, tanssikoulussa tai muussa ryhmässä, puhu asiasta rohkeasti aikuiselle, omalle vanhemmalle, opettajalle, esimiehelle, työkaverille, tanssinopettajalle, valmentajalle tai muulle luotettavalle ihmiselle, jotta saat apua ja kiusaaminen loppuu.


Nyt podi korville, koska tän tauon sä oot ansainnut!

More Episodes