Tanketrigger

Share

TT-06: La de små barna komme til meg

Season 1, Ep. 6

Hvordan skal vi oppdra våre barn uten å indoktrinere dem i humanismen? Kan vi gjøre det? Er det mulig med en trosnøytral oppdragelse? Hvordan snakker man med barn om religion?


I dagens episode spenner det fra barneoppdragelse og barns filosofiske undring over døden, via skolegudstjenester, til barns medlemskap i tros- og livssynssamfunn.


Vi svarer på lytterspørsmålet:

"Burde man ha humanistisk «misjonering»? Det er ikke uten grunn Kristendommen, Islam og Buddhismen er verdensreligioner. Burde ikke vi hatt et verdens «Livssyn»?""


Følg oss på Facebook og Instagram, og send oss spørsmål dere tenker vi bør besvare i denne podkastserien.

More Episodes