Tanketrigger

Share

TT-05: Brenn ei bok i dag

Season 1, Ep. 5

Hvorfor er det problematisk å brenne bøker? Hvorfor kan det være tillatt? Hvorfor bør det være tillatt? Hva har ytringsfrihet med dette å gjøre? Hvorfor må det være mulig å vise karikaturer i norsk offentlig rom og klasserom?


Vi bruker dagens episode til å snakke om ytringsfrihet og hvorfor det er viktig å kunne brenne bøker, vise karikaturer, og å ytre seg i samfunnet.


Vi svarer på lytterspørsmålet:

"Det virker som om det er et generasjonsskifte blant humanister før og nå̊. Den litt eldre generasjonen var kanskje mer tolerante ovenfor andre livssyn enn den nyere generasjonen som gjerne omtales som ny-ateister. Hva tenker dere?"


Følg oss på Facebook og Instagram, og send oss spørsmål dere tenker vi bør besvare i denne podkastserien.

More Episodes