Tanketrigger

Share

Skam

Season 4, Ep. 43

Har skam noen plass i det humanistiske livssynet og i så fall hvilken? Hvilken plass har skam i samfunnet? Kan vi snakke om usunn og sunn skam eller bør vi finne andre ord for samfunnets reaksjoner? Kan det være negativt å leve skamløse liv eller er skam bare negativt?


Denne gangen prøver vi å jobbe oss gjennom begrepet skam, for å se om det kan være nyttig for humanister?


Følg oss på Facebook og Instagram, og send oss spørsmål dere tenker vi bør besvare i denne podkastserien.


Du finner Tanketriggerpodkasten på Facebook og Instagram som @tanketrigger, og på internett på tanketrigger.no. Send oss gjerne e-post på tanketrigger@gmail.com

More Episodes