Tanketrigger

Share

Møte med andre livssyn

Season 2, Ep. 12

Hvorfor er det noen ganger utfordrende for oss å møte andres livssyn?


Oppleves vårt livssyn som utfordrende for andre? I dag snakker vi om hvordan vi som humanister møter mennesker med annet livssyn enn oss selv, og om det er sånn at vi alltid skal akseptere andres tro.


Følg oss på Facebook og Instagram, og send oss spørsmål dere tenker vi bør besvare i denne podkastserien.

More Episodes