Tanketrigger

Share

Humanisme og klima

Season 2, Ep. 27

"Vi er del av et fellesskap og har ansvar for våre medmennesker og for miljøet, både lokalt og globalt. Vi må sikre at planeten vår er beboelig for kommende generasjoner."


Sitatet er hentet fra det nordiske humanistmanifestet og sier noe om menneskets plass i og ansvar for naturen, men hva betyr dette egentlig? Hva bør og kan vi tenke om humanisme og klima? Har vi et særskilt eller et allmennmenneskelig ansvar?


For å svare på dette har Magni, Therese, og Christian fått med seg Klas Sundelin som er organisasjonsrådgiver i Human-Etisk Forbund, for å snakke om klimaspørsmål i podkasten. Klas deltar som privatperson og humanist, og ikke som organisasjonsrådgiver.


Følg oss på Facebook og Instagram, og send oss spørsmål dere tenker vi bør besvare i denne podkastserien.

More Episodes