Tanketrigger

Share

God (humanistisk) påske

Season 2, Ep. 21

Hvordan ser egentlig en humanistisk påske ut? Og hva er våre påsketradisjoner? Gjør vi noe spesielt? Feirer vi noe?


Magni, Christian og Therese snakker om påsken som humanister og om ulike sider ved det å være en del av en kultur som historisk sett har hatt en majoritet som er kristen og hvor markeringen av denne høytiden har vært viktig.


Følg oss på Facebook og Instagram, og send oss spørsmål dere tenker vi bør besvare i denne podkastserien.

More Episodes