Tanketrigger

Share

Abort og humanisme

Season 2, Ep. 14

Hva tenker vi som humanister om abort? Hva betyr det humanistiske livssynet inn i spørsmålet om abort?


Abort kan handle om menneskerettigheter, ikke minst konkurrerende menneskerettigheter. Vi diskuterer oss gjennom ulike aspekter og sider ved abort basert på vårt humanistiske livssyn, både nasjonalt og internasjonalt.


Følg oss på Facebook og Instagram, og send oss spørsmål dere tenker vi bør besvare i denne podkastserien.

More Episodes