Taloyhtiökupla

Share

30. Yhtiökokous etänä

Season 4, Ep. 30

Heinäkuussa voimaan tulleella asunto-osakeyhtiölain muutoksen myötä, pelkästään etäyhteydellä pidettävät yhtiökokoukset ovat nyt mahdollisia taloyhtiöissä tietyin edellytyksin. Lakimuutos edisti myös ns. hybridikokousten järjestämistä, eli perinteisen yhtiökokouksen rinnalle voidaan ottaa mahdollisuus etäosallistumiseen yhä helpommin mukaan.


Miksi lakimuutos tehtiin? Onko mahdollisuus etäyhteyteen pakko tarjota jatkossa? Mitä hyötyä etäyhteyden tarjoamisesta on taloyhtiölle ja osakkaille? Millaiset muutokset kokouskäytännöissä vaativat yhtiöjärjestyksen päivitystä? 


Podcastissa äänessä ovat Kiinteistöliiton lakimiehet Pauliina Haapsaari ja Minni Yli-Olli sekä vieraana Kuluttajaliiton lakimies Kristel Pynnönen.

More Episodes