Share

cover art for Tala om tystnad 08: Kommunikation, känslor och kompisar

Tala om Tystnad

Tala om tystnad 08: Kommunikation, känslor och kompisar

Season 1, Ep. 8

I det här avsnittet träffar vi Jonas Söderlund som är socionom, kurator och familjebehandlare och har jobbat länge på BRIS om vikten av att bemöta varje barn på ett bekräftande sätt. Vi pratade också om vikten av att våga prata om känslor och hur man är en bra kompis till någon som inte vågar prata.


Redigering och klipp: Teresia Viska. Musik: Ballad de Bleu/Björn Twerin.


Tala om tystnad är ett Arvsfondsprojekt hos Lokomotiv Bollnäs i samarbete med ABF.

More episodes

View all episodes

 • 7. Tala om tystnad 07: Om läkemedelsbehandling

  01:11:03
  I det här avsnittet möter vi psykiatriker Cecilia Gordan, överläkare på BUP OCD-teamet i Stockholm. Vi pratar om läkemedelsbehandling och om selektiv mutism i kombination med autism. Tack Cecilia för din stora kunskap och värdefulla information! Redigering och klipp: Teresia Viska. Musik: Ballad de Bleu/Björn Twerin. Tala om tystnad är ett Arvsfondsprojekt hos Lokomotiv Bollnäs i samarbete med ABF.
 • 6. Tala om tystnad 06: Bemötande

  54:00
  I det här avsnittet möter vi psykolog Lisa Kron Sabel som berättar om hur vi vuxna bör bemöta barn med selektiv mutism, men också hur det kan påverka familjelivet när man har ett barn med ångest. Redigering och klipp: Teresia Viska. Musik: Ballad de Bleu/Björn Twerin. Tala om Tystnad är ett Arvsfondsprojekt hos Lokomotiv Bollnäs i samarbete med ABF.
 • 5. Tala om tystnad 05: Att leva med selektiv mutism

  48:21
  I det här avsnittet möter vi Emma Rendel som hade selektiv mutsim som barn. Idag är hon 44 år och undervisar i visuell kommunikation och illustration på Konstfack. Vi får höra om hur hon upplevde sin talängslan och hur hon successivt jobbade sig ur den. Redigering och klipp: Teresia Viska. Musik: Ballad de Bleu/Björn Twerin. Tala om Tystnad är ett Arvsfondsprojekt hos Lokomotiv Bollnäs i samarbete med ABF.
 • 4. Tala om tystnad 04: Föräldraroll och familjeliv

  01:00:26
  Om att vara förälder till ett barn med selektiv mutism. Ebba intervjuar Charlotta Fröman, logoped, som arbetar med tysta barn och deras familjer. Vad är de största utmaningarna? Hur kan föräldrar få hjälp och stötta varandra? Redigering och klipp: Teresia Viska. Musik: Ballad de Bleu/Björn Twerin. Tala om Tystnad är ett Arvsfondsprojekt hos Lokomotiv Bollnäs i samarbete med ABF.
 • 3. Tala om tystnad 03: Skolåldern

  44:22
  Vilka utmaningar möter ett barn med selektiv mutism i klassrummet? Hur kan lärare och annan personal anpassa undervisningen för ett barn som inte talar? Johanna möter Lena Holmberg och Sofie Levander från Konsultativt stöd i Linköpings kommun, som arbetar på ett unikt sätt med handledning för skolpersonal. Redigering: Theresia Viska Musik: Ballad de Blev/Björn Twerin.Tala om tystnad är ett projekt hos Lokomotiv Bollnäs med stöd av Allmänna Arvsfonden och i samarbete med ABF. Projektet syftar till att synliggöra och informera om diagnosen selektiv mutism - en ångestdiagnos som drabbar 1 av 100 barn och gör dem oförmögna att tala i vissa situationer.
 • 2. Tala om tystnad 02: Förskoleåldern

  52:06
  I det andra avsnittet i Tala om Tystnad samtalar vi med logoped Carina Engström från Röstkonsulten i Stockholm. Carina har lång erfarenhet av att jobba med barn och unga som har selektiv mutism och är även författare till boken "Pratlust & Talängslan". Vi pratar om hur det kan bli för barn med diagnosen när de ska börja förskola och ger tips och råd till föräldrar och personal hur de ska kunna hjälpa barnet. Redigering och klipp: Teresia Viska. Musik: Ballad de Bleu/Björn Twerin. Tala om Tystnad är ett Arvsfondsprojekt hos Lokomotiv Bollnäs i samarbete med ABF.
 • 1. Tala om tystnad 01: En introduktion

  54:33
  I premiäravsnittet får vi möta Johanna Syrén och Ebba Zettergren som är projektledare för Arvsfondsprojektet Tala om tystnad. Vi vill synliggöra selektiv mutism – en ångestdiagnos som drabbar 1 av 100 barn, men som fortfarande är relativt okänd.