Τα καλύτερα Κακά Κορίτσια!

Share

Τα καλύτερα Κακά Κορίτσια! - 30/04/2022

Season 1, Ep. 43

Τα Κακά Κορίτσια προκαλούν αναστάτωση στον Hollywood.

Επικρίνουν τις επιλογές Αντζου.

Μαγειρεύουν όχι στην κουζίνα τους αλλά στην show biz.