Sykepleierpodden

del

#4. Humor og sykepleie med komiker og sykepleier Lars Berrum

For mange er humor en viktig del av arbeidshverdagen, og kanskje spesielt for sykepleiere i et ellers tøft og tidvis svært krevende yrke. Denne uken prater Silje og Lill med Lars Berrum om sykepleierhumor og hva som preger den. Hvorfor er humor er viktig i sykepleierhverdagen?

Berrum som er en av Norges mest kjent komikere, men også en stolt sykepleier, har tidligere uttalt at «man kan tulle med absolutt alt». Men kan man virkelig det? I samtalen forteller de om sine opplevelser med humor i sykepleierhverdagen og hvor grensen går mellom det å være morsom og krenkende.

Du finner oss på www.nsf.no.

Sykepleierpodden produseres av Shaw Media.

Flere episoder

9/15/2020

#12. Fedme, fordommer og intensivsykepleiere

Intensivsykepleiere ønsker å gi overvektige intensivpasienter den samme helsehjelpen som andre får, men samtidig florerer det av negative holdninger til de samme pasientene. Det er mye negative holdninger på avdelingene og uforsikte kommentarer. Mange intensivsykepleiere stiller spørsmål om overvektige intensivpasienter har rett til samme helsehjelp som andre, de mener de er late og er dårligere mennesker enn normalvektige. Disse holdningene fant intensivsykepleier og universitetslektor Nastasja Robstad i sitt forskingsarbeid. Hun tok nylig doktorgraden ved Universitetet i Agder (UiA) på intensivsykepleieres holdninger til intensivpasienter med fedme.Sammen med kroppsaktivist, vernepleier og rådgiver ved Likestillingssenteret Carina Elisabeth Carlsen og leder av NSFs Landsgruppe av intensivsykepleiere Paula Lykke samtaler Silje og Lill rundt temaene og funnene til Robstad. Både Paula Lykke og Carina Elisabeth Carlsen kjenner seg igjen i funnene til Robstad, og de ser behovet for å ha rom til å diskutere dette temaet.Universitetslektor Anja Nastasja Robstadhttps://www.uia.no/kk/profil/nastasjrhttps://forskning.no/overvekt-partner-sykepleie/intensivsykepleiere-kvier-seg-for-a-pleie-pasienter-med-fedme/1654718https://www.linkedin.com/in/nastasja-robstad-462b67103/?originalSubdomain=noKroppsaktivist Carina Elisabeth Carlsenhttps://www.instagram.com/fetmenfattet/https://likestillingssenteret.no/carina-carlsen/https://www.facebook.com/Fet-men-fattet-201446203300494/NSFs Landsgruppe av intensivsykepleierehttps://www.nsf.no/faggrupper/intensivsykepleiereHør samtalen og benytt anledningen til å følge Sykepleierpodden på Facebookhttps://www.facebook.com/Sykepleierpodden/Du finner oss også på www.nsf.no.Sykepleierpoddenproduseres avShaw Media.