Sykepleierpodden

del

#12. Fedme, fordommer og intensivsykepleiere

Intensivsykepleiere ønsker å gi overvektige intensivpasienter den samme helsehjelpen som andre får, men samtidig florerer det av negative holdninger til de samme pasientene. Det er mye negative holdninger på avdelingene og uforsikte kommentarer. Mange intensivsykepleiere stiller spørsmål om overvektige intensivpasienter har rett til samme helsehjelp som andre, de mener de er late og er dårligere mennesker enn normalvektige. Disse holdningene fant intensivsykepleier og universitetslektor Nastasja Robstad i sitt forskingsarbeid. Hun tok nylig doktorgraden ved Universitetet i Agder (UiA) på intensivsykepleieres holdninger til intensivpasienter med fedme.


Sammen med kroppsaktivist, vernepleier og rådgiver ved Likestillingssenteret Carina Elisabeth Carlsen og leder av NSFs Landsgruppe av intensivsykepleiere Paula Lykke samtaler Silje og Lill rundt temaene og funnene til Robstad. Både Paula Lykke og Carina Elisabeth Carlsen kjenner seg igjen i funnene til Robstad, og de ser behovet for å ha rom til å diskutere dette temaet. 


LENKER TIL DENNE EPISODEN


Universitetslektor Anja Nastasja Robstad

Kroppsaktivist Carina Elisabeth Carlsen

NSFs Landsgruppe av intensivsykepleiere


FØLG OSS I SOSIALE MEDIER:


NETTSIDEN VÅR:

www.nsf.no


PRODUKSJON:

Sykepleierpodden produseres av Shaw Media

www.shawmedia.no
Flere episoder