Sykepleierpodden

del

#06. Hva er sykepleierens plass i en digitalisert helsetjeneste?

Ny teknologi, digitalisering og kunstig intelligens kan dramatisk endre norsk helsetjeneste slik vi kjenner den. Samtidig henger helsetjenesten digitalt langt etter resten av samfunnet på flere områder. Gapet mellom glansbilder av fremtiden og den praktiske hverdagen er stort. Når kommer de store skiftene, og hva vil de bety for sykepleiere og pasienter? I denne episoden prater Silje og Lill med Camilla Tepfers om fremtidens sykepleie, radikal innovasjon og digitale dilemmaer.

Camilla Tepfers er partner i InFuture, der hun bl.a. har gjort en fremtidsstudie om sykepleierrollen fremover for Norsk Sykepleieforbund. Det prosjektet prater de mer om i episoden. Andre temaer som dukker opp i samtalen er hvorfor sykepleiere ikke er brems for teknologi, risiko ved store IT-prosjekter, hvordan koronautbruddet kan bidra til rask digitalisering, hvilken kompetanse vi trenger fremover og hvordan teknologi endrer privates rolle i helsetjenesten. Og, når kan og bør egentlig en robot erstatte sykepleieren?


FØLG OSS I SOSIALE MEDIER:


NETTSIDEN VÅR:

www.nsf.no


PRODUKSJON:

Sykepleierpodden produseres av Shaw Media

www.shawmedia.no
Flere episoder