Sykepleierpodden

del

#23. Rusbruk skal møtes med hjelp

Norsk Sykepleierforbund støtter rusreformen, og prinsippet om at rusbruk skal møtes med hjelp, ikke straff. Konsekvensene av bruk og misbruk av rusmidler er noe de fleste sykepleiere møter i jobben sin. Vi ser mange av skjebnene dette skaper. Det former også engasjementet vårt.

Rusreformen regjeringen nylig la frem for Stortinget har potensial til å flytte fokus fra straff til helsehjelp. Reformen legger til rette for at mennesker med rusavhengighet skal få helsehjelp heller en straff. Sammen med teamkoordinator for mottaksenheten i Drammen kommune Ole Martin Nordaunet og leder i Foreningen for human narkotikapolitikk Arild Knutsen, snakker Lill og Silje om mulighetene og utfordringene som ligger i regjeringens rusreform.LENKER TIL DENNE EPISODEN


FØLG OSS I SOSIALE MEDIER:


NETTSIDEN VÅR:

www.nsf.no


PRODUKSJON:

Sykepleierpodden produseres av Shaw Media

www.shawmedia.no
Flere episoder