Sykepleierpodden

del

#15. Faggruppespesial - gullet i NSF!

De fleste kjenner til at Norsk Sykepleierforbund har et forbundsstyre og 11 fylkeslag. Det som ikke alle kjenner til er at NSF også 36 faggrupper. Faggruppene er et tilbud til medlemmer i NSF som ønsker å fordype seg og lære mer om eget fagområde.


I denne episoden snakker Silje og Lill med Mette Dønåsen, leder av Sentralt fagforum, og Ingvild Gaare-Olstad, leder av Faggruppa for astma og allergi. De snakker om hvordan faggruppene og Sentralt fagforum bidrar til å fremme Norsk Sykepleierforbunds overordnede formål, prinsipper og prioriteringer, med særlig fokus på fag, utdanning og helsepolitikk.


Som Sentralt fagforum selv skriver på sine nettsider:

Arbeidet til faggruppene er et viktig bidrag for sykepleiefagets identitet, og det bidrar til å videreutvikle og formidle forskning og erfaring.


LENKER TIL DENNE EPISODEN


FØLG OSS I SOSIALE MEDIER:


NETTSIDEN VÅR:

www.nsf.no


PRODUKSJON:

Sykepleierpodden produseres av Shaw Media

www.shawmedia.no
Flere episoder