Sykepleierpodden

del

#14. Faglig styrke i psykisk helsevern

Alle har en psykisk helse, og 10. oktober er den internasjonale Verdensdagen for psykisk helse. I den anledning har Silje og Lill snakket med Leni Brunborg. Brunborg er sykepleier og hovedtillitsvalgt for divisjon psykisk helsevern i Helse Bergen. Hun er opptatt av at de ulike yrkesgruppene innen psykisk helsevern skal få lov til å jobbe med det de kan best.


Brunborg vil at vi skal ta opp diskusjonen om oppgavedeling. La sykepleieren være sykepleier, psykologen være psykolog, vernepleieren være vernepleier og så videre, dette til det beste for pasienten. Vi må tørre å dyrke den kompetansen den enkelt medarbeider og profesjon innehar mener Brunborg.  


LENKER TIL DENNE EPISODEN


FØLG OSS I SOSIALE MEDIER:


NETTSIDEN VÅR:

www.nsf.no


PRODUKSJON:

Sykepleierpodden produseres av Shaw Media

www.shawmedia.no
Flere episoder