Share

cover art for Carl Svernlöv - vi fördjupar oss i styrelsens ansvar

Styrelsesnack med Malin & Petra

Carl Svernlöv - vi fördjupar oss i styrelsens ansvar

Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. 


I detta avsnitt gästas vi av Carl Svernlöv som arbetar som advokat på Baker & McKenzie och har stort intresse i ansvarsfrågor för styrelsen. Carl är en flitig författare och har skrivit många böcker som är av stor nytta för oss styrelseaktiva.


Carl hjälper oss att bena ut styrelsens ansvarsförhållanden, hjälper oss att svara på hur ansvaret kan se ut i olika situationer. Carl har studerat många av de rättsfall vi har i Sverige och ger oss sina konklusioner från dessa fall. Ska en styrelse kunna lita på den information man får till sig? Hur tuffa är Skatteverket mot styrelseledamöter och är det sant att den ledamot som har bäst betalningsförmåga är den som får betala t.ex. skatter och skadestånd? 


Vi vet att frågorna är många kring ansvarsfrågan och vi försökte ställa så många vi kunde för att ge er lyssnare så många svar som möjligt. Vi hoppas att du har mer insikt i ansvaret efter att ha lyssnat på det här avsnittet. Det fick vi!


Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra

More episodes

View all episodes

 • Malin & Petra pratar om styrelsens kompetensutveckling

  33:20
  Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. I detta avsnitt så är det Malin och Petra som samtalar om hur styrelsen kan arbeta med sin kompetensutveckling. Malin undrar vad som efterfrågas när man går en styrelseutbildning och om man går en utbildning innan man vill arbeta i styrelseuppdrag eller när man arbetat ett tag. Vi pratar om hur viktigt det är för styrelsen och för bolaget att hela tiden fylla på med nya kunskaper och framförallt i en tid av stor osäkerhet på flera områden samtidigt. Kan det vara vettigt att styrelsen har sin egna budget för bland annat kompetensutveckling?Du har en välfylld halvtimma att lyssna in i vårt samtal - trevligt lyssnande önskar Malin & Petra
 • Terese Tapper - bolagsstyrning i självstyrande organisation & unga styrelsetalanger

  57:06
  Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. I det här avsnittet har vi bjudit in Terese Tapper som är en av grundarna till KiWi Gruppen som är ett entreprenörsbolag inom installation. Anledningen till att vi bjudit in Terese är att Kiwi Gruppen har inga chefer och bygger på självstyre och hur hanterar man då de formella kraven som bolag och styrelser ändå har? Terese beskriver bolagets resa de senaste två åren och hur man utvecklat sin organisation och sin styrning. Hon berättar om organisationsteorin TEAL som man till mångt och mycket bygger sin verksamhet utifrån. Vad är möjligheterna och vad är utmaningarna? Hur kan man tänka som styrelse när ett bolag är organiserat på det sättet och hur funkar det när man växer än mer?Vi passar också på att prata om att vara ung i näringslivet och vilja engagera sig i styrelser. Terese och Petra är med i ett initiativ om unga styrelsetalanger och vi pratar om möjligheter, svårigheter och fördomar. Terese svarar på frågan om vilket värde en ung styrelsetalang har i en styrelse. Du har en välfylld timma att lyssna in i vårt samtal - trevligt lyssnande önskar Malin & Petra
 • Klementina Österberg - om bolagsstyrning i tidiga skeden

  57:42
  Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. I det här avsnittet har vi bjudit in Klementina Österberg som under många år varit en del av inkubatorscenen i Sverige och arbetat med finansiering och tillväxt i tidiga skeden. Klementina är VD för GU Ventures i Göteborg. Vi pratar om hur man ska tänka med bolagsstyrningen i tidigt skede, vad är det som möjliggör och vad är det som hindrar. Under alla sina år i inbukatorbranschen, vad tar Klementina med sig när hon är styrelseledamot eller ordförande? Förväntar sig olika ägare olika saker när det kommer till styrningen av ett bolag i tidigt skede och under resans gång. Klementina berättar om ägardirektiv, styrelsens sammansättning, relation mellan styrelsen och VD och annat som är viktigt för att få det att blir så effektfullt som möjligt längs med bolagets tillväxtresa. Du har en välfylld timma att lyssna in i vårt samtal - trevligt lyssnande önskar Malin & Petra
 • Malin & Petra - i styrelserummen våren 2022

  57:57
  Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. I det här avsnittet så gör vi en återblick från våra avsnitt och gäster under våren. Vad har vi tagit med oss från våra gästers kunskaper, reflektioner och dialog. Våren bjöd på hela åtta härliga avsnitt som handlade om bland annat förändringsarbete, valberedningsarbete, styrelseforskning, styrelsearbete i börbolag, styrelseansvar och digitalisering. Vi reflekterade också kring vad som har varit viktiga frågor på styrelseborden under våren. I februari så släpptes restriktionerna för pandemin och några veckor därefter utbröt krig mot Ukraina. Hur har det påverkat styrelsens agenda tillsammans med en mängd andra effekter från tillgång till material, höga prissättningar på t.ex. el, logistikproblematik, händelser i arbetsmarknaden med mera. Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra
 • Malin Persson - en inblick i styrelsearbete i börsbolag i Sverige och andra länder

  57:57
  Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. I det här avsnittet så har Petra bjudit in poddkollegan Malin som gäst. Malin har en 20-årig operativ bakgrund i olika positioner inom Volvokoncernen. Det har varit områden som miljö och logistik med de stora strategiska frågorna som bas. Med några interna styrelseuppdrag inom Volvo och två externa uppdrag så landade Malin i att professionellt arbeta med styrelseuppdrag för ca 10 år sedan. Malin berättar om sina erfarenheter som ledamot i stora börsbolag både i Sverige, Finland, Norge och England. Hur skiljer sig ansvaret, styrelsesammansättningen och det praktiska arbetet mellan olika geografiska bolagsstyrningsområden? Malin berättar också om varför svenska styrelseledamöter är eftertraktade och att rekrytering till svenska börsbolag nuförtiden inkluderar fler ledamöter från andra länder.Vi pratar om samarbetet i styrelseteamet, hur är en ordförande som fungerar bra och vad är det som ska till när samarbetet mellan styrelse och VD fungerar som allra bäst. Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra
 • Henrik Byström - hur använder vi digitaliseringen i den strategiska agendan?!

  01:04:57
  Varmt välkomna till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. I det här avsnittet gästas vi av Henrik Byström som just lämnat Microsoft efter nästan 14 år. Henrik har en gedigen bakgrund inom IT och digitalisering från bland annat Cap Gemini, Sigma och Meteorit. Henrik brinner för att hjälpa företag att bli lyckosamma i sin digitalisering och perspektivet att det som diskuteras och beslutas om i styrelsen blir en framgångsrik verklighet. Henrik hjälper oss med hur vi i styrelsen ska resonera kring denna viktiga fråga som har varit aktuell länge, fortfarande är idag och kommer vara framöver. Alla bolag har digitalisering på den strategiska agendan men för många är det en utmaning att få till en samsyn kring vad det innefattar, vad det innebär och hur det blir av. Gå inte i fällan med fräcka tekniska lösningar utan fokusera på hur ni använder digitaliseringen i den strategiska agendan.Vi hinner också prata om framtidens arbetsplats som Henrik bland annat har arbetat med på Microsoft. Lägg fokus på medarbetarnas värdeskapande inte på platsen där man är när man skapar värde. Det ställer nya krav på ledare och kan vara helt avgörande för att attrahera och behålla medarbetare. Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra
 • Hans Börsvik - låt oss prata om valberedningsarbete!

  01:04:30
  Varmt välkommen till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. Dagens gäst är Hans Börsvik som har en bakgrund som revisor inom PwC men som dom senaste åren arbetat med styrelsearbete och valberedningsarbete. Hans hjälper oss att sätta valberedningen på kartan. Alla vet vad en valberedning gör men vet inte vad arbetet innebär. Det är få privata aktiebolag som använder sig av valberedningar och missar möjligheten till en väl sammansatt styrelse i enlighet med ägarnas vilja. Om man har en väl sammansatt och kunnig valberedning så är det vägen till en väl sammansatt styrelse. Hans brinner för mångfald och tycker att vi pratar om hur viktigt det är med mångfald i våra styrelser men att man tappat frågan kring om våra valberedningar tycker att mångfaldsfrågan är viktig. Finns den inte på valberedningens agenda så är frågan om hur mycket mångfald vi faktiskt får i våra styrelser. Detta och mycket mer kring valberedningsarbete pratar vi om. Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra
 • Cecilia Daun Wennborg - en av Sveriges mest meriterade styrelsearbetare!

  01:09:24
  Varmt välkommen till podden "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden som handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. Vi som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbetar professionellt som styrelsearbetare. I det här avsnittet har vi bjudit in erfarna och välmeriterade professionella styrelsearbetaren Cecilia Daun Wennborg. Cecilia valde att efter en lång karriär som chef och ledare växla över till att bli styrelsearbetare till yrket. Cecilia har 20 års erfarenhet av styrelseuppdrag, främst från noterade bolag.Cecilia delar med sig generöst av sina erfarenheter i styrelseuppdrag. Hon har bland annat varit engagerad i styrelsen för ICA-gruppen, ett uppdrag hon nyligen lämnade efter 16 år. Ett arbete som Cecilia initierade i sitt ICA-uppdrag var att etablera ett Hållbarhetsutskott. Vad var bakgrunden till det och vad gör man i ett sådant utskott? Vi frågar Cecilia om sin gedigna erfarenhet av Revisionsutskottsarbete samt att hon berättar om styrelsens arbete när ett bolag får ett bud på att bli utköpta från börsen. Trevligt lyssnande önskar Malin & Petra