Studio 64

Share

Vad är Studio 64?

Hör Micke, Nicke och Perre lägga ut texten om det som kan beröra över två miljoner svenskar. För så många är över 60 år. 

Du hittar oss på FB, Acast, Spotify, eller bara, googla fram oss!

Och låt oss vet vad du tycker. Sprid vidare om du gillar. Och kom gärna med egna uppslag. Vårt gemensamma forum är facebooksidan: Studio 64

Välkommen!More Episodes