Share

cover art for 1. Sugardaddies

Studio Genus

1. Sugardaddies

Season 0, Ep. 1

I det här avsnittet intervjuas forskaren Lena Gunnarsson om sugardaddies. Vad är det som lockar män till sugardejting? Vad får de ut av det? Vilka slags problem kan uppstå när man försöker betala för någonting som egentligen bara kan ges frivilligt? Lena Gunnarsson har lett forskningsprojektet "Mellan relation och prostitution: Sugardejting och omförhandlingen av gränsen mellan ekonomi och intimitet" och har tillsammans med Sofia Strid skrivit artikeln "Chemistry or Service?: Sugar Daddies' (Re)quest for Mutuality Within the Confines of Commercial Exchange".


Producent: Linus Mattisson

Programledare: Alessandro Johansson