Studieteknik helt enkelt

Att genomföra en högskole- eller universitetsutbildning är ett stort och viktigt projekt. För att klara av det behöver du skaffa dig fungerande rutiner och studietekniker. Här får du lära dig att sålla fram den väsentliga kunskapen ur stora mängder information, en färdighet som är avgörande för att du ska lyckasmed dina studier.


Du får många handfasta råd om hur du bäst:


Planerar din tid

Läser in kurslitteraturen

Tar anteckningar från föreläsningar

Studerar inför tentor

Skriver akademiska texter

Presenterar dina arbeten muntligt


Studieteknik riktar sig främst till högskole- och universitetsstudenter, men kan också användas av gymnasieelever.

Av och med fil dr Håkan Fleischer