Share

cover art for O Jul Med Din Glede

Stormens Smørøye

O Jul Med Din Glede

Season 1, Ep. 7

Vår gjest i studio er kritisk til dagens julefeiringer, som han mener har blitt for materialistisk

More episodes

View all episodes