Share

cover art for Lär känna varandra på riktigt i ”Maktkampen”.

Stora Relationsguiden

Lär känna varandra på riktigt i ”Maktkampen”.

Ep. 63

Vi dyker in i ämnet "Maktkampen" och utforskar hur den kan påverka relationen. Vi kommer att granska de vanligaste maktdynamikerna och ge insikter om hur du och din partner kan lära känna varandra på ett ännu djupare och ärligare sätt. Från att förstå var maktkampen kommer ifrån till att hantera den på ett hälsosamt sätt - detta avsnitt kommer att ge dig verktygen för att stärka din kärleksrelation genom ökad medvetenhet och kommunikation. Ju tidigare ni har insikt om detta desto lättare blir det i situationer där ni har svårt att möta och förstå varandra. Men, det är heller aldrig försent att lära sig detta!

More episodes

View all episodes

 • 81. Lyssnarfrågor i januari 2024

  50:19
  Dags för lyssnarfrågor igen! Vi besvarar ett gäng olika relationsfrågor. Bl a, vad gör du med känslan kring att ha mer sexlust än din partner. Eller hur kan det bli med det nya livet efter en skilsmässa, med en själv och barnen och vad som händer när ens expartner beter sig på sätt man direkt ogillar och blir drabbad av. Och frågan är, kan en öppen relation göra gott för ens befintliga relation?
 • 80. När rädsla blivit enda anledningen att stanna i en destruktiv relation

  37:24
  Vi guidar dig genom kraftfulla steg för att övervinna rädslan och frigöra dig från en destruktiv relation. Utforska självinsikt, stärk ditt självförtroende och låt kärlekens helande kraft leda dig till en sundare framtid. Ta kontroll över ditt eget välbefinnande och upptäck nycklarna till att bryta dig loss och omfamna en meningsfull förändring i ditt kärleksliv.
 • 79. Året då allt kan hända – om vi vill!

  52:20
  Påverka ditt nya år! Vi diskuterar hur man skapar ett liv enligt sina önskemål för välbefinnande. Om att ta ansvar för sina val och undvika småsaker som kan påverka dig och dina relationer negativt. Uppskatta framsteg istället för att känna besvikelse över brutna nyårslöften. Genom att ha delmål för dig själv och även som par stärks banden som blir vägen mot en mer kärleksfull och stimulerande relation. Se över livet som helhet och skapa delmål för att nå dit du önskar. Avsnittet ger även konkreta tips på hur man skapar en meningsfull och välmående relation.
 • 78. Lär dig skilja på tankar och känslor – för din och relationens skull!

  32:23
  I avsnittet utforskar vi tankarnas och känslornas värld i olika relationer. Vi fokuserar på att separera och balansera tankar och känslor samt hur tidigare erfarenheter påverkar våra reaktioner. Genom att identifiera och balansera vårt inre "lilla" och "stora" jag - lär vi oss enkla sätt att skilja på tankar och känslor. Vi undersöker också hur bristen på medvetenhet om detta påverkar våra relationer och diskuterar olika reaktionsmönster som kan påverka vår kommunikation. Att öka medvetenheten kring våra tankar och känslor kan förändra vårt beteende och skapa mer givande relationer, både med andra och oss själva. Vi avslutar avsnittet med verktyg och insikter för en balanserad kommunikation som kan hjälpa i vardagen.
 • 77. Lyssnarfrågor i december

  50:23
  Dags för lyssnarfrågor igen! Vi besvarar ett gäng olika relationsfrågor. Bl a, vad gör du med frustrationen över att känna att otrohet är lösning på problem. Eller hur hanterar ni par- och familjerelationen när en har drabbats av svår sjukdom. Och hur tusan ska man kommunicera med sin partner som inte känner av tajmings när det är passande eller inte att prata om olika saker. Och ska man ens behöver tänka på det?
 • 76. Hitta nyckeln till en sluten otillgänglig partner

  45:41
  I avsnittet utforskar vi hur man närmar sig en sluten partner och skapar närhet och öppenhet. Vi undersöker strategier för att förstå och närma oss personer som håller sina känslor för sig själva. Trots smärtan i att nå en stängd partner delar vi vägar att skapa en närmare och mer öppen relation. Dessutom diskuterar vi vikten av att bevara ens eget välbefinnande och gränser. Avsnittet erbjuder konkreta tips för att närma sig en sluten partner med kärlek och förståelse.
 • 75. Skapa en fröjdefull jul: Strategier, tips och harmoni"

  45:09
  Hur gör man för att skapa en meningsfull jul genom att hantera komplexiteten i denna stressiga månad? Planera i förväg och fokusera på realistiska förväntningar. Samt se över en ansvarsfördelning för att känna att man delar på ”allt som ska göras”. Undvik perfektionism, och balansera roliga och sociala aktiviteter med sånt som är viktigt på hemmafronten. Att vara närvarande och uppskatta små stunder rekommenderas såklart - för att öka glädjen och harmonin under julen! Var också uppmärksam på andra och visa omtanke för att skapa en fröjdefull jul.
 • 74. När alkohol får styra relationens välmående

  55:06
  I detta avsnitt pratar vi om alkoholens inverkan på relationers välmående och tar upp olika situationer där problemet kan synliggöras. Även om det gäller någon annan man har i sitt liv bortsett från sin partner. Vi har med oss expertinsikter för att fördjupa förståelsen kring alkoholrelaterade problem, vilka påverkar cirka en miljon vuxna svenskar. Vi behandlar även den negativa påverkan som drabbar kärleksrelationer och familjeliv. Vi ger även konkreta råd för konstruktiva samtal med den drabbade parten och för att undvika medberoende. Vi betonar även vikten av att söka professionellt stöd om situationen känns övermäktig, med kontaktuppgifter till stödorganisationer som resurser.
 • 73. Sex utifrån anknytningsstil

  57:15
  "Sex utifrån anknytningsstil" innebär att man utforskar och förstår hur ens anknytningsmönster, som formas under uppväxten, påverkar ens sexuella relationer och intimitet som vuxen. Det innefattar att analysera hur ens tidigare erfarenheter av nära relationer kan påverka ens sexuella preferenser, känslomässiga närhet och förmåga att hantera intimitet. Det handlar om att förstå hur olika anknytningstyper, såsom trygg, undvikande eller ambivalent, kan påverka ens attityder, beteenden och förväntningar i sexuella sammanhang. Att reflektera över sin anknytningsstil kan ge insikt i hur man närmar sig sexuella relationer och hur man skapar en mer tillfredsställande och hälsosam intim miljö baserat på ens tidigare erfarenheter och mönster.