Stora Relationsguiden

Share

5. Anknytningsteorin- trygg eller otrygg?

Ep. 5

Avsnittet handlar om John Bowlbys Anknytningsteori. Den beskriver känslomässiga band mellan människor. Ibland ställer våra anknytningsmönster till det för oss i våra relationer så länge vi är omedvetna om dem. Genom att lära oss att förstå hur mönstren påverkar oss finns alla möjligheter att jobba med dem och lär känna oss själva och vår partner bättre. Våra anknytningsmönster börjar formas redan i spädbarnsåren. Anneli och Bella guidar oss i ämnet.