Share

cover art for 18. Framkomlighet och rörelse

Stockholm växer

18. Framkomlighet och rörelse

När Stockholm växer ska vi också kunna ta oss fram på gator och torg. Hur många människor reser i Stockholm på en vardaglig basis, och hur möjliggör vi för att olika trafikslag ska kunna vara i rörelse samtidigt? Vilka är de historiska lärdomarna när det kommer till framkomlighet, och hur ser framtiden ut?

 

I avsnitt 18 träffar vi Sara Bergendorff, trafikstrateg på trafikkontoret och Joakim Boberg, trafik- och cykelstrateg på trafikkontoret.

 

Lyssna på ett samtal kring stadens framkomlighetsstrategi, om bilens, elsparkcykelns och självdrivna fordons roll i staden samt hur Stockholm ska bli en ännu bättre cykelstad.

More episodes

View all episodes

 • 20. En växande och sammanhängande stad

  42:12
  Alla delar av Stockholm behöver hänga ihop och vara tillgängliga för stockholmare. Vilka är målen i stadens Översiktsplan och hur används denna som ett verktyg för att skapa bättre stadsmiljöer? Vilken potential finns i stadens fyra fokusområden, vilka är utmaningarna och hur arbetar staden systematiskt med social hållbarhet? I avsnitt 20 träffar vi Joel Edding, projektledare för Översiktsplanen på stadsbyggnadskontoret, Karin Ahlzén, projektchef för Fokus Skärholmen på exploateringskontoret och Jennie Argerich, samordnare för hållbar stadsutveckling på exploateringskontoret. Lyssna på ett samtal om stadens övergripande plan när det kommer till stadsutveckling och arbetet med socialt värdeskapande analys samt medborgarperspektivet i planeringen.
 • 19. Den klimatsmarta staden

  36:15
  Stockholm ska vara en hållbar stad, både för människa och miljö. Hur arbetar Stockholms stad med klimatfrågan? Hur sker arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser och hur anpassas staden till klimatförändringarnas effekter? Vilka är de största utmaningarna och hur kan vi inspirera och utbilda stockholmare och unga att leva mer hållbart? I avsnitt 19 träffar vi Björn Hugosson, klimatchef på stadsledningskontoret, Peter Wiborn, projektledare på miljöförvaltningen samt Zeinab Al Mansour, kökschef på förskolan Snårvinden. Lyssna på ett samtal om stadens utmaningar och klimatmål, och hur staden ligger i relation till dessa. Du får också veta mer om arbetet med klimatsmarta och mångfunktionella ytor och om arbetet med minskat matsvinn och klimatsmart mat. Vill du veta mer? https://miljobarometern.stockholm.se/https://vaxer.stockholm/tema/klimat-och-miljo/https://start.stockholm/om-stockholms-stad/sa-arbetar-staden/klimat-och-miljo/https://www.norradjurgardsstaden2030.se/https://vaxer.stockholm/projekt/slussen/https://hallbart.stockholm/
 • 17. Kulturen i fokus

  40:34
  När Stockholm växer ska också kulturen växa. Men hur inkluderas kulturen i stadsutvecklingen, och hur möjliggör vi för kultur i alla stadens delar? På vilket sätt kan konsten och kulturen bidra till platsskapande och upplevelser, samtidigt som stockholmare önskar olika? I avsnitt 17 träffar vi Patrik Liljegren, biträdande kulturdirektör och chef för kulturstrategiska staben, Katrin Behdjou Arshi, kulturlots samt Johan Westerlund, enhetschef för Unga Berättar och Resurscenter på Kulturskolan Stockholm. Lyssna in på ett samtal kring det nya Slakthusområdet, hur kulturen skapar möjligheter för gemenskap och lärande samt om Stockholm faktiskt är en kulturstad i världsklass. Är du ungdom och vill driva eget projekt?Kontakta ungaberattar@edu.stockholm.se
 • 16. Skolans palats och lådor: älskade/hatade rum

  31:05
  Förskolan och skolan är en viktig del av livet i staden. Har skolans roll förändrats genom historien, och vad innebär en flexibel skolfastighet? Hur planeras det för skolan i staden och hur arbetar man med trygghet och tillgänglighet när man bygger nya samt förvaltar befintliga skolfastigheter? I avsnitt 16 träffar vi Maria Ryberg, förvaltningsområdeschef på SISAB, samt Jacob Landin, kommunikationschef och projektledare på SISAB. Lyssna in på ett samtal om arbetet med att bygga nya och renovera skolfastigheter runt om i staden och hur dessa bidrar till miljömässig och social hållbarhet, samt utmaningen kring att hantera målkonflikter i en växande stad.
 • 15. Arkitekturens roll i staden

  44:24
  Hur vi planerar framtidens Stockholm och vilken arkitektur vi skapar är något som angår oss alla. Varför är arkitektur viktigt och vem bestämmer hur det ska se ut i staden? Behöver Stockholm fler landmärken och kan arkitektur få oss att må bra? I avsnitt 15 träffar vi Torleif Falk, stadsarkitekt på stadsbyggnadskontoret samt Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör. Lyssna in på ett samtal kring stadens årsringar, arkitekturens roll för att skapa en smart, snygg och klimatanpassad stad samt framtidens arkitektur.
 • 14. Plats för idrott i en växande stad

  34:39
  Idrott och motion gör att du blir friskare, starkare och gladare! I Stockholms stad arbetar vi för att det ska finnas olika möjligheter för idrottande även när staden växer. Så hur säkerställer vi att idrotten får plats och att du har tillgång och närhet till stadens idrottsutbud? Vad är det som avgör var vi bygger och vad vi bygger? I avsnitt 14 träffar vi Sophie Dahlberg, planeringschef på idrottsförvaltningen, Magnus Åkesson, folkhälsostrateg på idrottsförvaltningen samt Carina Jonsson, chef för fastighetsavdelningen på fastighetskontoret. Lyssna in på ett samtal kring både nya och befintliga anläggningar, idrottens plats i stadsrummen och arbetet med att nå olika målgrupper.
 • 13. Staden under ytan

  33:59
  Stockholm växer inte bara ovan mark, utan även under. Vad finns egentligen under ytan, och hur gör man när man planerar för och bygger nya ledningar i en stad där ytan är begränsad? Hur stora är infrastruktursatsningarna för att säkra dricksvattnet och vilka är utmaningarna med dessa typer av projekt? I avsnitt 13 träffar vi två Hans Gillsbro, programchef för Stockholms vattenutbyggnad, Anna-Maria Harbrom, programledare för ledningsnät, båda från Stockholms Vatten och Avfall samt Katarina Kronheffer, enhetschef för byggprojektledning på Exploateringskontoret. Lyssna in på ett samtal om stadens dricksvatten, framtida vattenförsörjning och möjligheterna kring samordning i arbetet under ytan.See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
 • 12. Stadens gröna och blåa rum

  39:35
  Hur skapas en grönare stad med stor biologisk mångfald, där träden ges utrymme att växa och där insekterna trivs, samtidigt som vi människor har tillgång till grönområden? I avsnitt 12 träffar vi Britt-Marie Alvem, trädgårdsspecialist på Trafikkontoret samt Elisabeth Rosenqvist Saidac, stadsträdgårdsmästare. Lyssna in på ett samtal kring Stockholms träd, arbetet med moderna växtbäddar, lokalt producerat biokol samt stråken och vattnet som stadens framtida potential. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.