Stockholms byggnadsförening

 • 6. Ola Månsson

  16:08
  Samtal med Ola Månsson - medlem och f.d. ordförande i föreningen - bl.a. om att växa upp i Stockholms byggnadsförening och installatörernas betydelse i stadsbyggandet
 • 5. Lasse Benton

  19:15
  Samtal med Lasse Benton, Hedersledamot i byggnadsföreningen och VD på Viktor Hansson. Bl.a om byggmästartradition och hans resa från KTH till idag.
 • Svante Torell

  18:11
  Samtal med Svante Torell- Hedersledamot - om föreningen och hur styrelsearbetet i Byggnadsförening är annorlunda jämfört med andra styrelseuppdrag
 • 3. Mårten Lindström

  21:14
  Samtal med Mårten Lindström om konsultens roll i samhällsbyggnadsprocessen
 • 2. Ulrika Francke

  19:57
  Samtal med Ulrika Francke om konsultrollen, vad byggnadsföreningen betyder för henne och vad som är nycklarna för att klara klimatumaningen
 • 1. Olle Zetterberg

  18:29
  Ett samtal om vad som krävs av en komplex organisation att lyckas samt vad som är nyckeln för att ha samma arbetsgivare i över 3 decennier
 • 7. 7. Konst i det offentliga rummet

  19:54
  Samtal med konstnären Samuel Sander om konstens plats i det offentliga rummet.
 • 6. 6. Stadsträdgårdsmästaren

  22:35
  Samtal med Stockholms Stadsträdgårdsmästare Elisabeth Rosenquist Saidac. Vad är viktigast i Staden - husen eller mellanrummen, och vad är allra roligast med att vara stadsträdgårdsmästare?
loading...