Stockholms byggnadsförening

I Stockholms byggnadsförenings regi publicerar vi här korta samtal kring arkitektur och stadsbyggnad i Stockholm med initierade profiler.

Vi försöker ge olika perspektiv på både historia och framtid.