Sporty Business

del

Aktive barn blir aktive voksne! Gjest: Hege Danielsen, kroppsøvingslærer, pedagog.

Season 4, Ep. 8

I denne episoden møter du Hege Danielsen, som er en svært engasjert og sprudlende kroppsøvingslærer. Hun underviser på barneskolen og brenner for at alle barn skal oppleve mestring og glede i fysisk aktivitet fra tidlig alder. Forskningen viser at de som er fysisk aktive som barn, også i større grad vil bli fysisk aktive som voksne. I tillegg har man sett at trening og fysisk aktivitet i ung alder og gjennom ungdomsårene påvirker humøret vårt senere i livet. Det er altså helt avgjørende å skape et godt grunnlag for trivsel i aktivitet fra tidlig alder. Hege driver Facebooksiden «En kroppsøvingslærers hverdag» og jobber med å spre kunnskap om hvordan kroppsøvingsfaget ser ut i dag, inspirere andre lærere til kreative undervisningsopplegg og ikke minst fremme mer fokus på helse – både fysisk og psykisk. Vi snakker om hvordan faget ser ut i dag, hva vi i treningsbransjen kan gjøre for å tilrettelegge bedre for de unge, hvilke paralleller vi kan se mellom kroppsøvingsfaget og treningsbransjen, og diskuterer mulighetene for et mer tverrfaglig samarbeid på sikt.

Flere episoder