Statsvitenskap og sånt

Share

Er vanlige folk mer kompetente enn politikere?

Season 2, Ep. 14

I løpet av høsten 2020 har såkalte citizen assemblies fått mye oppmerksomhet. Konseptet er en form for deliberativt demokrati der tilfeldig utvalgte borgere møtes over en viss periode, drøfter en sak og gir anbefaling til politikerne. En av argumetene er at vanlige folk er ganske fornuftige, og kan løse problemer som politikerne ikke klarer å løse.

I denne episoden av SOSpodden ser vi nærmere på denne formen for demokrati, og Harald har tatt med seg sitt unike realitiske (pessimistiske) perspektiv.