Statsvitenskap og sånt

Share

Har næringslivet et samfunnsanvar?

Season 2, Ep. 23

Hva er formålet med å drive en bedrift: er det å maksimere overskuddet for eierne, eller er det å tjene et større samfunnsnyttig formål?

I denne episoden av SOS ser vi nærmere på Milton Friedmans argumententer for at det eneste samfunnsansvaret et selskap har er å maksimere profitten til selskapet.