Statsvitenskap og sånt

Share

Demokratisk byutvikling: hva i alle dager er det?

Season 2, Ep. 26

Byrådet i Oslo skal utrede et forslag om å gjøre ring 2 i hovedstaden fossilfritt i løpet av fem år. Det har fått politikere, eksperter og andre til å argumentere for mer bruk av direkte demokrati når store vedtak skal fattes som påvirker byutviklingen. Bør noens stemmer telle mer? Bør vi bruke mer direkte demokrati? Og hva skal vi da med politikere?

Dette og mye mer i ukens episode av Statsvitenskap og sånt!