Sorgkantad

Livet blir inte alltid som det var tänkt. I dessa tider kan man till och med säga att det ganska sällan blir som vi önskat eller planerat. I skillnaden mellan det vi tänkt och det som blir - där uppstår sorgen och besvikelsen. Ofta går det hand i hand med tacksamheten och glädjen över det som ändå blev. I den här podden samtalar Linn Maria Wågberg med sorgkantade personer om hur vi lever vidare - trots och tack vare allt. Samtalen tar sitt avstamp i Linn Maria's senaste bok "Ett sorgkantat mirakel" (Libris) som handlar om livet efter att sonen Leo råkat ut för en fruktansvärd olycka. Han överlever en nedkylning till 14,5 grader i kroppstemperatur och ett sex timmar långt hjärtstillestånd - men det är skillnad på att överleva och att leva.


I samtalen förmedlas klokskap, hopp, berörande berättelser och konkreta råd om hur vi som är sorgkantade kan leva vidare med det vi upplevt och överlevt. För sorg är inget vi går vidare från - sorg går vi vidare med.