Share

cover art for Hva kan du bruke en rasteplass til?

Snakk i vei

Hva kan du bruke en rasteplass til?

Season 5, Ep. 1

I dag er det nesten 450 rasteplasser langs riks- og europaveiene. Der kan du som reiser, strekke litt på beina, ta en dopause eller spise nisten din.

More episodes

View all episodes

 • 14. Statens vegvesen etter Tretten bru rapport: Vi har gjort feil, nå skal vi rydde opp!

  19:12
  En ekstern gjennomgang viser at Statens vegvesen gjorde flere alvorlige feilvurderinger når det gjelder Tretten bru. Nå iverksetter Vegvesenet tiltak for å rydde opp.Vegdirektøren engasjerte advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC) til å gjøre en ekstern og uavhengig gjennomgang av Vegvesenets prosjektering, kontroll og godkjenning av Tretten bru og av arbeidet som ble gjort med tilsvarende bruer etter at Perkolo bru kollapset i 2016.
 • 13. Kjøretips for sikker vinterkjøring

  22:20
  Tommy Rustad, yrkessjåfør og tidligere bilsportutøver, deler viktige tips for å ferdes trygt på norske vinterveier, sammen med opplæringsansvarlig i Statens vegvesen, Øyvind Lund. Det handler om elbiler på vinterføre, friksjon, dekkvalg, firehjulstrekk vs. tohjulstrekk, brøytebiler på veien, og mye mer.
 • 12. Dronene i Statens vegvesen!

  20:34
  Statens vegvesen er kanskje Norges største samferdselsaktør innen bruk av droner! Etaten har tatt i bruk droner for å blant annet forbedre trafikksikkerheten og dronene brukes derfor hver dag til å overvåke ras, gjøre bruinspeksjoner og etterforske ulykker for å nevne noe. Tore Magnus Follinglo , dronesjef i Statens vegvesen, er gjest i Snakk i vei.
 • 11. Ekstremvær: Farevarslene hjelper deg med å forstå alvoret

  24:01
  Vinteren er over oss, med gule, oransje og røde farevarsler om uvær, skred- og flomfare. Hva betyr de ulike varslene? Hvordan forholder Statens vegvesen seg til dem? Og ikke minst, hvordan skal du som trafikant bruke denne informasjonen? Anders Sivle fra Meteorologisk institutt og Nils Karbø fra Statens vegvesen svarer.
 • 10. Dette er årsakene til hvorfor 116 mennesker døde på de norske veiene i fjor

  21:44
  I 2022 ble 116 personer drept i 105 dødsulykker i trafikken i Norge. En helt fersk rapport, som nettopp er utarbeidet, viser hvorfor disse ulykkene skjedde. Dødstallene for 2023 er dessverre snart på lik linje som 2022. Derfor får vi i dag besøk av en bekymret Samferdselsminister og direktør for trafikksikkerhet i statens vegvesen er også på plass.Vi skal også snakke litt om UAG arbeidet til Statens vegvesen og nettopp gå inn på hva som var årsakene til ulykkene i fjor.
 • 9. Vi oppgraderer sikkerheten i 200 tunneler. Hvorfor? Og hvordan?

  21:31
  Ny teknologi og strengere sikkerhetskrav er noe av bakgrunnen for at Statens vegvesen er i ferd med å oppgradere om lag 200 tunneler landet rundt. Arbeidet er helt nødvendig, men skaper også utfordringer og frustrasjon blant trafikantene. Hvorfor og hvordan foregår dette arbeidet? Det er tema i denne episoden av Vegvesenets podkast Snakk i vei.
 • 8. Regelendring har reddet mange barn fra trafikkdøden

  23:37
  Før var det ingen sikring av barn i bil og man risikerte løse unger som fløy fra baksetet og traff dashbordet ved en bråstopp eller krasj. Mange barn døde i bil.I år er det 40 år siden det ble påbudt å sikre barna i bilen og allerede to år etter forskriften om sikringsutstyr for barn i bil kom, så var dødstallet halvert. Hvordan er tallene i dag? Gjester i podkasten er Inggard Lereim, prof. Doktor i medisin, og Guro Ranes, direktør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, du har blitt en kjent stemme her i podkasten og vi er glade for å ha deg og din kunnskap med også, velkommen.
 • 7. KVU Nord-Norge - overlevert!

  16:56
  I konseptvalgutredning (KVU) Nord-Norge har Statens vegvesen, Avinor, Kystverket og Jernbanedirektoratet i samarbeid kartlagt hvilke behov landet har for at veiene, luftfarten, sjøfarten og jernbanen skal være i stand til å håndtere utfordringene fram mot 2060. Gjester i podkasten er vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og prosjektleder Signe Eikenes.