Share

Snabbvisit i Sverige

Vad kan vi besöka i Sverige? Medarbetare på Svenska nu ger tips på olika besöksmål, webbplatser, fenomen och evenemang i Sverige som man kan bekanta sig med. Avsnitten kan användas i svenskundervisningen, de är 2-4 minut