Skoletid

Share

The Finns learn from the Norwegian education system

Møt Laura Karlsson som oser av motivasjon etter sitt Norgesbesøk! Laura jobber som lærer på en yrkesskole i Helsinki i Finland. Nå deler hun sine opplevelser fra de ulike norske klasserommene hun har besøkt i forbindelse med sitt Erasmusprosjekt. Laura forteller om sine opplevelser og om viktigheten av å lære på kryss av landegrenser og dele erfaringer med hverandre.


Meet Laura Karlsson, who is oozing with motivation after her visit to Norway! Laura works as a teacher at a vocational school in Helsinki, Finland. Now she shares her experiences from the various Norwegian classrooms she has visited in connection with her Erasmus project. Laura talks about her experiences and the importance of learning across borders and sharing experiences with each other.

Flere episoder