Sjuka Fakta

Share

En förlösande sanning? - Dr Sophia Brismar Wendel

Season 1, Ep. 7

Hur bråttom är det egentligen när vattnet går? Vilka knep finns för att komma igång med värkarna? Vilka fördelar/risker finns det med kejsarsnitt? Sophia Brismar Wendel är specialist och överläkare i gynekologi och obstetrik, och dyker ibland upp i tv-rutan för att svara på frågor från svenska folket, samtidigt som hon kan titulera sig som kunglig hovleverantör. I detta avsnitt hjälper hon oss att sondera förlossningsterrängen som så ofta kantas av tips och tricks som inte alltid är förankrade i vetenskapen…


Ordlista:

Framfall - när något buktar ned mot eller genom slidmynningen, exempelvis slidväggen.


Sammanväxningar - när vävnad vuxit in i varandra som normalt sett ska vara åtskilda.


Livmoder - det organ i vilken ett foster växer tills det ska födas


Modermun - in/utgång till livmodern


Moderkaka - kopplingen i livmodern mellan moder och foster, där bla näringsämnen förs över till foster


(för mer info hänvisas till 1177 eller internetmedicin)