Share

Sjönöd

En podcast om hur liv räddas till sjöss

Denna podcast är till för att förmedla hur sjöräddning i Sverige fungerar och går till, med infallsvinklar från olika aktörer och haverister. Dels för att folk som är intresserade ska få en inblick i hur det fungerar och