SinnSyn

del

#135 - Det er innover vi må gå

Ep. 135

I fraværet av ytre påbud om hva som er riktig å gjøre, får selvhjelpslitteraturen en fortrolig plass i stadig flere menneskers liv. Er det er god ting? Jeg tar debatten med Ole Jacob Madsen.


Jeg har altså vært på besøk hos Ole Jacob Madsen i Moss. Han er både psykolog, forsker og filosof, og han har skrevet tre interessante bøker som jeg gjerne ville diskutere med ham. I denne episoden skal jeg snakke med Ole Jacob om to bøker skrevet som en kritikk mot selvhjelp, selvutvikling og popularisering av psykologifaget.


Både i sin første bok, «Den terapeutiske kultur», og oppfølgeren, «Det er innover vi må gå» utfordrer Ole Jacob Madsen psykologiens og selvhjelpsindustriens til tider vel positive selvbilde. I den siste utgivelsen retter Ole Jacob et kritisk blikk mot populære livsoppskrifter, og gransker selvhjelpskulturens ideologiske og moralske slagsider. Begreper som selvledelse, selvfølelse og selvkontroll blir satt under lupen, sammen med retningene nevrolingvistisk programmering, oppmerksomt nærvær (mindfulness) og kognitiv terapi. Ole Jacob sier at det er «innover vi må gå», men denne tittelen er ironisk. Jeg mener vel at det faktisk er innover vi må gå, og jeg mener det på ramme alvor. Med andre ord er jeg midt i skuddlinjen for det Ole Jacob kritiserer. Jeg har skrevet en bok om selvfølelse, og Ole Jacob vier het helt kapittel til kritikk av bøker om selvfølelse. Jeg gledet meg til å diskutere dette med Ole Jacob, som er en utrolig hyggelig og jovial person. Vi setter oss til rette på kontoret til Ole Jacob, han serverer kaffe og så diskuterer vi tematikken i nesten to timer uten tissepause. Jeg liker å snakke med Ole Jacob. Jeg innser at vi ser litt forskjellig på en del ting, men på en annen side er jeg tilbøyelig til å være enig i mye av det han sier. I dagens episode skal vi diskutere «Den terapeutiske kulturen» og «Det er innover vi må gå». I en senere episode skal vi konsentrerer oss om hans siste bok som heter «Generasjon prestasjon»


Bli medlem av SinnSyns Mentale Helsestudio

Ditt bidrag kan øke kvaliteten på WebPsykologen og SinnSyn.

Ved å støtte prosjektet, får du mange fordeler! Som Patreon supporter blir du medlem av SinnSyns Mentale Helsestudio. Det vil si flere episoder hver måned, tips og øvelser for trening av "mentale muskler", eksklusive videopptak og andre overraskelser. Les mer og bli medlem i på denne linken. 

Flere episoder

9/13/2021

#290 - Det som gjør deg til deg

Ep. 290
Velkommen til andre del i miniserien om identitet. Jeg snakke videre med filosof Håvard Løkke på Universitetet i Agder. Det er Philosophia, linjeforeningen for filosofistudentene på UiA, campus Kristiansand, som arrangerte og planla denne samtalen om identitet. Andre Sundbø Olsen var ordstyrer, men han slapp nesten ikke til.Ipsykologienbrukes identitet om den del av personens selvoppfatning som oppleves som særlig sentral, ekte og typisk for vedkommende. «Å finne sin identitet» vil si å danne et selvbilde man føler man kanakseptereog leve opp til, og så etablere enlivsstilsom svarer til dette bildet. Usikker selvidentitet forekommer hyppig ved alvorligepersonlighetsforstyrrelser. En opplevelse av helt å miste sin identitet kan forekomme vedpsykoser(schizofreni) og av og til ved alvorligehjerneskadereller -sykdommer.Identitet er noe som skaper en følelse av sammenheng mellom den vi var i går, hvordan vi kjenner oss selv i dag og hvordan vi ser for oss fremtiden. Å føle at det er en kontinuitet mellom den vi var i fortid, og en tenkt variant av oss selv i fremtiden, kjennetegner en sterk identitet. Denne sammenhengen mellom den vi var, og hvordan vi reagerer i dag, er også viktig for å forstå våre egne reaksjoner. Vi kan reagere med usikkerhet i en bestemt situasjon, men forstå vår egen usikkerhet på bakgrunn av erfaringer og selverkjennelser vi tilegnet oss på et tidligere tidspunkt i livet. Når vi forstår våre reaksjoner i lyset av vår egen fortid, blir vi ikke overrumplet eller overrasket av oss selv. Vikjenner konteksten og den historiske bakgrunnen for våre egne reaksjonsmønstre, noe som gir nettopp denne følelsen av sammenheng og forutsigbarhet. Uten en slik følelse av sammenheng, vil man oppleve en slags fremmed følelse ovenfor seg selv, og det kan være den underliggende dynamikken i flere varianter av psykiske plager. Muligens er det også den samme følelsen man kan få i møte med alvorlig Alzheimer. Når vi ikke kan bruke hukommelsen til å veve sammen det som skjedd i stad, med den situasjonen vi befinner oss i nå, er man frarøvet kontinuiteten og til en viss grad en del av den alltid pågående identitetsdannelsen. Det er en sykdom som rammer oss i vår selvoppfattelse og identitet, og de som kjenner mennesker med alvorlig demens, opplever ofte at de ikke er den samme personen de kjente fra før. Hvordan vi forstår oss selv og våre muligheter, er også i høy grad bestemt av tidligere erfaringer og andre menneskers reaksjoner på oss. Vi lærer å kjenne oss selv gjennom andre, og derfor er identiteten i høy grad et relasjonelt fenomen. Det blir også en viktig del av tematikken i denne episoden av SinnSyn.Nå tar vi turen tilbake til Universitetet i Agder og samtalen med filosof Håvard Løkke. For den psykologisk interesserteEr du mer interessert i mennesket indre liv, relasjoner og selvutvikling, håper jeg du klikker deg inn påminPatreon kontoog bli supporter av SinnSyn og WebPsykologen. På den måten støtter du dette prosjektet, og som takk for støtten får du en del ekstramateriale. Du får flere eksklusive episoder av SinnSyn, mentale øvelser, videomateriell som ikke publiseres andre steder, og du kan høre meg lese og gjennomgå min første bok,Selvfølelsens Psykologi – Bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Senere vil jeg også lese inn boken, Jeg, meg selv og selvbildet. Ved hjelp av en rekke psykologiske teorier forsøker jeg å lage et slags treningsprogram hvor man gjør øvelser som styrker selvbilde, selvfølelsen og mentale muskler. Er du blant de som finner verdi her på SinnSyn, og litt over middels interessert i psykologi og filosofi, så er medlemskap iSinnSynes mentale helsestudiokanskje noe for deg. Håper å se deg som Patreon-supporter. Du finner medlemskapet påwww.patreon.com/sinnsyn.
9/6/2021

#288 - Hva er identitet?

Ep. 288
Dette er første episode i en serie om identitet. Ordet Identitetkommer fra det latinske idem, som betyr «det samme», og det refererer til aspekter ved en person (eller fenomen) som antas å være mer bestandig eller uforanderlig over tid.I dagligspråket har begrepet to adskilte betydninger. I snever betydning refererer det til muligheten for å sikre entydigidentifikasjonav en person. Det handler om å legitimere seg i kraft av personnummereller annet legitimasjon som identifikator for å sikre at det refereres til riktig individ. Det er ikke denne typen identitet jeg skal snakke om i denne serien, men snarere identitet i en mye videre forstand. Sammen med en usedvanlig hyggelig filosof skal vi forsøke å dykke ned i ulike forståelser av identitet som kulturelt og psykologisk uttrykk for det som en person oppfatter seg selv som, eller av andre oppfattes som (relativt) konstant. Ordet betegner da hva en person føler tilhørighet til og ikke minst hvordan de overordnet sett forstå seg selv og sine toneangivende trekk og tilbøyeligheter.I denne serien om identitet er jeg så heldig å få snakke med filosof Håvard Løkke. Han er spesialist påantikkens filosofi og førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Han er en en avbalansert, klok og vennlig mann, og han har mange interessante ideer. Vi har snakket om identitet i mange timer, og disse samtalen kan du nå få med deg her på SinnSyn i en miniserie om Identitet. De fleste episodene på SinnSyn kan høres hver for seg, og rekkefølgen skal ikke spille så stor rolle, men akkurat denne serien om identitet, kan det lønne seg å høre i rekkefølge. Jeg publiserer en ny episode om identitet hver uke i månedene fremover, og hver ny episode bygger på den forrige.I første episode skal vi blant annet snakke om hvordan identitet skriver seg fra oppveksten og historiene vi skaper om oss selv i samspill med omgivelsene våre. Det er kanskje ikke så mange som bevisst går inn for å utvikle en bestemt identitet, men i ung alder er man stadig ute etter andres aksept og anerkjennesle for å etablere en følelse av hvem man er, og dermed er det alltid i relasjon til omgivelsene og andre mennesker vi utvikler fortellingen om oss selv.For den psykologisk interesserteEr du mer interessert i mennesket indre liv, relasjoner og selvutvikling, håper jeg du klikker deg inn påminPatreon kontoog bli supporter av SinnSyn og WebPsykologen. På den måten støtter du dette prosjektet, og som takk for støtten får du en del ekstramateriale. Du får flere eksklusive episoder av SinnSyn, mentale øvelser, videomateriell som ikke publiseres andre steder, og du kan høre meg lese og gjennomgå min første bok,Selvfølelsens Psykologi – Bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Senere vil jeg også lese inn boken, Jeg, meg selv og selvbildet. Ved hjelp av en rekke psykologiske teorier forsøker jeg å lage et slags treningsprogram hvor man gjør øvelser som styrker selvbilde, selvfølelsen og mentale muskler. Er du blant de som finner verdi her på SinnSyn, og litt over middels interessert i psykologi og filosofi, så er medlemskap iSinnSynes mentale helsestudiokanskje noe for deg. Håper å se deg som Patreon-supporter. Du finner medlemskapet påwww.patreon.com/sinnsyn.