Share

cover art for 224. Cynthia Bulik om anorexia, bulimi och hetsätningsstörning (del 3)

Sinnessjukt

224. Cynthia Bulik om anorexia, bulimi och hetsätningsstörning (del 3)

I det tvåhundratjugofjärde avsnittet av podden pratar vi återigen om anorexia, bulimi och hetsätningsstörning. Gäst är Cynthia Bulik. I del tre av fyra berättar hon hur ärftliga ätstörningar är jämfört med andra psykiatriska diagnoser. Christian frågar även ifall man ärver en sårbarhet för specifika ätstörningar, eller ätstörningar i stort.


Cynthia förklarar även varför det är viktigt att upplysa allmänheten om att vemsomhelst kan drabbas av en ätstörning, inte bara vita tonårstjejer. Vi talar även om att medelålders personer har lättare att dölja sin ätstörningsproblematik för omgivningen, och att killar riskerar att förbises eftersom diagnostiken är utformad efter tjejer. Dessutom pratar vi om kopplingen mellan ätstörningar och läkemedelsmissbruk, vikten av att involvera anhöriga i sin återhämtning och varför många inte känner sig värdiga av att få hjälp.


Om du vill kommentera avsnittet finns både Cynthia och Christian på Twitter, där Cynthia heter cbulik och Christian heter c_dahlstrom. Christian finns numera även på BlueSky där han heter @christiandahlstrom.bsky.social. Trevlig lyssning!


Recension ”Midlife Eating Disorders – Your Journey to Recovery”: https://vadardepression.se/recension-midlife-eating-disorders-your-journey-to-recovery-av-cynthia-m-bulik/

 

Hjälp till att hålla merparten av avsnitten gratis och få tillgång till exklusiva avsnitt på: http://patreon.com/sinnessjukt


Rabattkod till e-boksversionen av ”Ångestens mamma: dikter om psykisk sjukdom och vardagsångest” https://www.patreon.com/posts/rabatt-pa-e-av-91637281

Köp e-boksversionen här: https://vadardepression.se/produkt/e-bok-angestens-mamma-dikter-om-psykisk-sjukdom-och-vardagsangest/


Synka Patreon med Spotify: https://www.patreon.com/posts/sa-lyssnar-du-pa-34442592


Köp signerade böcker och Beckomberga-printar här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

More episodes

View all episodes

 • 225. Cynthia Bulik om anorexia, bulimi och hetsätningsstörning (smakprov del 4)

  02:01
  I det tvåhundratjugofemte avsnittet av podden pratar vi återigen om anorexia, bulimi och hetsätningsstörning. Gäst är Cynthia Bulik. I den fjärde och sista delen berättar Cynthia vad som oftast motiverar personer med ätstörningar att söka hjälp, varför man ofta får bakslag längs vägen och hur man kan undvika allvarligare bakslag. Christian frågar även om vilka professioner ett behandlingsteam inom ätstörningsvården bör bestå av, vilka psykoterapier som har vetenskapligt stöd för sin effekt, och hur dessa går till.Dessutom pratar vi om vilka mediciner som fungerar, och huruvida det finns andra behandlingar än psykoterapier och läkemedel. Christian frågar vilken prognos man har att bli frisk om man får effektiv behandling, och varför Cynthia poängterar att man aldrig ska ge upp – även om man testat olika behandlingar flera gånger. Hon berättar om en patient som hade testat allt innan hon till sist blev frisk av en ytterligare behandlingsvända. Sist men inte minst får Cynthia berätta ifall hon tror att fler effektiva behandlingar kommer snart, och i så fall av vilket slag.Om du vill kommentera avsnittet finns både Cynthia och Christian på Twitter, där Cynthia heter cbulik och Christian heter c_dahlstrom. Christian finns numera även på BlueSky där han heter @christiandahlstrom.bsky.social. Trevlig lyssning!Recension ”Midlife Eating Disorders – Your Journey to Recovery”: https://vadardepression.se/recension-midlife-eating-disorders-your-journey-to-recovery-av-cynthia-m-bulik/ Hjälp till att hålla merparten av avsnitten gratis och få tillgång till exklusiva avsnitt på: http://patreon.com/sinnessjuktSynka Patreon med Spotify: https://www.patreon.com/posts/sa-lyssnar-du-pa-34442592Köp signerade böcker och Beckomberga-printar här: https://vadardepression.seKöp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butikBoka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/
 • 223. Cynthia Bulik om anorexia, bulimi och hetsätningsstörning (del 2)

  25:24
  I det tvåhundratjugotredje avsnittet av podden pratar vi återigen om anorexia, bulimi och hetsätningsstörning. Gäst är Cynthia Bulik. I del två av fyra berättar hon hur hög dödlighet anorexia har jämfört med andra psykiatriska diagnoser, och vad själva dödsorsaken oftast är. Sedan talar vi även om bulimi – vilka är grundsymtomen och vilka är symtomen bortom diagnoskriterierna? Varför hamnar den ätstörningen ofta hamnar i skuggan av just anorexia, trots att även bulimi kan vara dödligt?Christian frågar även om det som faktiskt är den vanligaste ätstörningen, hetsätningsstörning. Cynthia får berätta vad som skiljer den diagnosen från andra ätstörningar, om kopplingen till bantning, och om skammen som detta tillstånd ofta för med sig. Dessutom frågar Christian huruvida ätstörningsfältet ligger efter annan psykiatriforskning och ifall Cynthias genetikforskning har ändrat hennes uppfattning om hur skadlig reklam är för vår kroppsuppfattning, samt ställer en expertfråga från forskaren och överläkaren Lotta Borg Skoglund om kopplingen mellan NPF och ätstörningar.Om du vill kommentera avsnittet finns både Cynthia och Christian på Twitter, där Cynthia heter cbulik och Christian heter c_dahlstrom. Christian finns numera även på BlueSky där han heter @christiandahlstrom.bsky.social. Trevlig lyssning!Recension ”Midlife Eating Disorders – Your Journey to Recovery”: https://vadardepression.se/recension-midlife-eating-disorders-your-journey-to-recovery-av-cynthia-m-bulik/ Framträdandet i Höganäs: https://www.hoganas.se/arkiv/evenemang/evenemang/2023-09-18-forelasning-om-psykisk-ohalsa.htmlHjälp till att hålla merparten av avsnitten gratis och få tillgång till exklusiva avsnitt på: http://patreon.com/sinnessjuktSynka Patreon med Spotify: https://www.patreon.com/posts/sa-lyssnar-du-pa-34442592Köp signerade böcker och Beckomberga-printar här: https://vadardepression.seKöp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butikBoka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/
 • 222. Cynthia Bulik om anorexia, bulimi och hetsätningsstörning (del 1)

  28:45
  I det tvåhundratjugoandra avsnittet av podden pratar vi om anorexia, bulimi och hetsätningsstörning. Gäst är Cynthia Bulik, som är psykolog och professor på University of North Carolina och Karolinska institutet. I den första delen av fyra berättar Cynthia om hur hon först blev intresserad av ätstörningar för över fyrtio år sedan, och om de oriktiga och skadliga freudianska teorierna om ätstörningar som dominerade då. Familjen, och inte minst föräldrarna, beskylldes felaktigt för att ha orsakat barnens ätstörningar.Vi pratar även om det som antagligen är den mest välkända ätstörningen, anorexia. Vilka är grundsymtomen och vilka symtom finns bortom diagnoskriterierna? Christian frågar även Cynthia hur allvarlighetsgraden varierar mellan olika patienter, och om den felaktiga kroppsbild som många personer med anorexia drabbas av.Om du vill kommentera avsnittet finns både Cynthia och Christian på Twitter, där Cynthia heter cbulik och Christian heter c_dahlstrom. Trevlig lyssning!Recension ”Midlife Eating Disorders – Your Journey to Recovery”: https://vadardepression.se/recension-midlife-eating-disorders-your-journey-to-recovery-av-cynthia-m-bulik/ Hjälp till att hålla merparten av avsnitten gratis och få tillgång till exklusiva avsnitt på: http://patreon.com/sinnessjuktSynka Patreon med Spotify: https://www.patreon.com/posts/sa-lyssnar-du-pa-34442592Anmäl dig till Mental Health Run: https://mentalhealthrun.se/Köp signerade böcker och Beckomberga-printar här: https://vadardepression.seKöp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butikBoka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/
 • 221. Psykiatrisk genetik och beteendegenetik med Amir Sariaslan (smakprov del 4)

  01:32
  *** Det här ett smakprov ur ett Patreon-exklusivt avsnitt, för att lyssna på hela avsnittet gå in på http://patreon.com/sinnessjukt ***I det tvåhundratjugoförsta avsnittet av podden pratar vi återigen om psykiatrisk genetik och beteendegenetik. Gäst är Amir Sariaslan. Det här är det sista avsnittet av fyra och här pratar vi om det problematiska med att genetiska studier i regel bara har undersökt vissa populationer, såsom vita amerikaner och européer. Christian frågar även Amir om genetik alltid är huvudfaktorn vid psykisk sjukdom, såsom Kevin Mitchell påstår i sin bok ”Innate”. Dessutom berättar Amir vilka psykiska sjukdomar som är mest ärftliga, samt svarar på frågan om huruvida psykiska sjukdomar överlag är mer ärftliga än kroppssjukdomar. Vi pratar även om medfödda egenskaper och i vilken grad skillnader människor emellan i det avseendet jämnar ut sig genom livet. Amir får även berätta varför epigenetik är ett överskattat begrepp, samt vilka positiva förändringar för patienter som han tror att genetikforskning kan bidra till. Sist ut svarar han på era lyssnarfrågor, som bland annat handlar om hur mycket av våra åsikter vi ärver, varför beteendegenetik får så lite genomslag i media och vilka etiska problem han ser med genetikforskning. Om du vill kommentera avsnittet finns både Amir och Christian på Twitter, där Amir heter AmirSariaslan och Christian heter c_dahlstrom. Trevlig lyssning! Prenumerera på Amirs nyhetsbrev om beteendegenetisk forskning: https://www.arvmiljoslump.se/Hjälp till att hålla merparten av avsnitten gratis och få tillgång till exklusiva avsnitt på: http://patreon.com/sinnessjukt Synka Patreon med Spotify: https://www.patreon.com/posts/sa-lyssnar-du-pa-34442592 Köp signerade böcker och Beckomberga-printar här: https://vadardepression.seKöp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butikBoka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/
 • 220. Psykiatrisk genetik och beteendegenetik med Amir Sariaslan (del 3)

  45:52
  I det tvåhundratjugonde avsnittet av podden pratar vi återigen om psykiatrisk genetik och beteendegenetik. Gäst är Amir Sariaslan. I det här avsnittet pratar vi om att ärftligheten för hur vi människor är och beter oss är större än man tidigare trott. Christian frågar även vad unika eller icke-delade miljöfaktorer är för någonting och vilka av dem som ökar risken för psykisk sjukdom. Amir får dessutom berätta hur mycket han tror att uppfostran påverkar barn, och varför statistisk styrka är så viktig inom forskning. Han berättar exempelvis varför den uppmärksammade studien som antydde att epiduralbedövning ökar risken för autism inte var tillförlitlig, och hur hans egen forskning kunnat avfärda den kopplingen. Till sist pratar vi även om problemet med kandidatgener. Om du vill kommentera avsnittet finns både Amir och Christian på Twitter, där Amir heter AmirSariaslan och Christian heter c_dahlstrom. Trevlig lyssning! Prenumerera på Amirs nyhetsbrev om beteendegenetisk forskning: https://www.arvmiljoslump.se/ Hjälp till att hålla merparten av avsnitten gratis och få tillgång till exklusiva avsnitt på: http://patreon.com/sinnessjuktSynka Patreon med Spotify: https://www.patreon.com/posts/sa-lyssnar-du-pa-34442592 Köp signerade böcker och Beckomberga-printar här: https://vadardepression.seKöp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butikBoka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/
 • 219. Psykiatrisk genetik och beteendegenetik med Amir Sariaslan (del 2)

  55:39
  I det tvåhundranittonde avsnittet av podden pratar vi återigen om psykiatrisk genetik och beteendegenetik. Gäst är Amir Sariaslan. I det här avsnittet berättar Amir om så kallade gen-miljökorrelationer och varför gränsen mellan arv och miljö är mer komplicerad än vad många tror. Vi pratar om delade miljöfaktorer, ärftlighet för BMI och intelligens, samt det vanskliga med att jämföra olika populationer. Amir berättar även varför boende i storstad antagligen inte alls påverkar risken för schizofreni, och om kopplingen mellan schizofreni, våldsbrott och missbruk. Dessutom förklarar Amir vad den så kallade P-faktorn är för något, samt svarar på en expertfråga om social mobilitet från barnläkaren Mats Reimer. Om du vill kommentera avsnittet finns både Amir och Christian på Twitter, där Amir heter AmirSariaslan och Christian heter c_dahlstrom. Trevlig lyssning! Hjälp till att hålla merparten av avsnitten gratis och få tillgång till exklusiva avsnitt på: http://patreon.com/sinnessjukt Christians recension av Kevin Mitchells bok "Innate": https://vadardepression.se/recension-innate-how-the-wiring-of-our-brains-shapes-who-we-are-av-kevin-j-mitchell/Köp signerade böcker och Beckomberga-printar här: https://vadardepression.seKöp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butikBoka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/
 • 218. Psykiatrisk genetik och beteendegenetik med Amir Sariaslan (del 1)

  50:15
  I det tvåhundraartonde avsnittet av podden pratar vi om psykiatrisk genetik och beteendegenetik. Gäst är Amir Sariaslan, som är psykiatrisk epidemiolog på universitetet i Oxford. I den första delen av fyra berättar Amir om sin väg från sociologi till beteendegenetik och psykiatrisk genetik, och vad kriminologer tycker om genetisk forskning.Han berättar även om hur man genomför beteendegenetiska studier. Christian frågar Amir om ärftlighetsmåttet – vad betyder det egentligen och vad menas med att det är ett proportionerligt mått? Amir berättar även lite om beteendegenetikens lagar.Om du vill kommentera avsnittet finns både Amir och Christian på Twitter, där Amir heter AmirSariaslan och Christian heter c_dahlstrom. Trevlig lyssning!Hjälp till att hålla merparten av avsnitten gratis och få tillgång till exklusiva avsnitt på: http://patreon.com/sinnessjukt Christians recension av Kevin Mitchells bok "Innate": https://vadardepression.se/recension-innate-how-the-wiring-of-our-brains-shapes-who-we-are-av-kevin-j-mitchell/Köp signerade böcker och Beckomberga-printar här: https://vadardepression.seKöp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butikBoka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/
 • 217. Frank Sulloway: Sigmund Freud falsified facts

  49:56
  Psychologist and science historian Frank Sulloway is an Adjunct Professor in the Department of Psychology at the University of California, Berkeley. He’s known for his groundbreaking book "Freud, Biologist of the Mind" published in 1979. In this interview, Frank reflects on how Freud was perceived in the 1970s and highlights the flaws in Freud's theories, particularly the influence of outdated 19th-century biological ideas such as the conservation of energy and the biogenetic law. This interview explores questions such as: How has Frank's perception of Freud evolved over time? Is psychoanalysis a pseudo-science? When it comes to scientific rigor, how does Freud's work compare to that of other renowned scientists of his time, such as Charles Darwin? What insights did the new information about Freud's case histories in the 1980s, such as Karin Obholzer's book on Sergej Pankeev (The Wolfman), provide regarding the flaws in his scientific approach and methodology? If you'd like to get in touch with Christian, you can find him on Twitter at c_dahlstrom.